Ett försök att förklara

Här i Betlehem är det demonstrationer varje vecka på flera håll. Demonstrationerna handlar oftast om bygget av muren, den mur som de israeliska myndigheterna anser behövs för att upprätthålla säkerheten i landet. I Beit Jala demonstreras det varje söndag sedan i mitten av mars då israeliska armén återupptog arbetet och började fälla träd. I söndags besökte vi platsen.

***Artikeln har uppdaterats 23/4. Se längst ned.

För tillfället vilar arbetet, igen, på grund av överklaganden i domstolen. Men få tror att muren kommer att stoppas helt. Hur ser det då ut på platsen?

IMG_0898

Det här är väg 60. Den går från Jerusalem, förbi Betlehem, och ned till Hebron. Den binder samman Jersalem med bosättningarna sydväst om Betlehem. Israeler som pendlar mellan Jerusalem och bosättningarna far längs denna väg. De måste på så vis inte åka genom Bethlehem.

Längre söderut på väg 60 tillåts fortfarande palestinier köra, men i höjd med Beit Jala, där bilden är tagen, är vägen endast till för israeliska medborgare (samt utlänningar och palestinier med Jerusalem-ID). Eftersom den går igenom palestinskt territorium bygger de israeliska myndigheterna en mur på båda sidor. Det har förekommit stenkastning mot bilarna.

IMG_0907

Så här ser det ut på platsen där bygget återupptogs i mars. På den uppbrutna marken växte förut olivträd. Det var undanröjandet av dessa träd som initierade söndagsdemonstrationerna.

IMG_0910

Sträckningen för muren är markerad med röda kryss i marken. Här på betonginfarten intill denne mannens hus.

IMG_0914

Mannen kommer att bli granne med muren. Den kommer att gå sex meter ifrån hans hus. Han var inte helt nöjd över det, kunde man lugnt konstatera, trots att han inte talade ett ord engelska. Citronträdet han håller i är också redan markerat för att fällas när israeliska myndigheterna börjar bygget igen. Vi ska försöka komma tillbaka till honom med vår tolk för att få höra hela hans historia.

Som en vän av en stark äganderätt undrar man naturligtvis om det är lagligt att göra på detta vis. Marken har konfiskerats.

Tyvärr saknas det en fungerande rättsstat när det gäller markfrågor på Västbanken. Det är inte ovanligt att israeliska staten hävdar att marken ligger i ett militärt skyddsområde. Västbanken är ju ockuperat och det är armén som är ansvarig myndighet för all administration på de ockuperade områdena, även när det gäller civila frågor. Det går att överklaga alla beslut, men få palestinier har någon tilltro till israeliska domstolar.

Genom Osloavtalet har kontrollen av delar av Västbanken överlämnats till Palestinska myndigheten. Men större delen av territoriet kontrolleras fortfarande helt av Israel.

Är då muren längs med vägen nödvändig? Om det låter jag bli att spekulera. Det är sant att det förekommer stenkastning ibland. Frågan är dock vad som är en proportionell säkerhetsåtgärd. När bygget är klart kommer väg 60 att ha en mur på båda sidor och bara vara öppen för trafik för israeliska medborgare. Palestinierna kommer att få åka på de gamla landsvägarna.

UPPDATERING 23/4

Igår eftermiddag nåddes vi av beskedet att israeliska armén återupptagit arbetet. Domstolens temporära stopp för arbetet gick ut på torsdagen (22/4). Vi planerar att göra ett besök hos Abu Michel, ägaren till marken på söndag eller måndag.

_____________________
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). Desynpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).
_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: