Israeler förbjudna att besöka Davids stad

Rörelserestriktionerna på Västbanken är ett av de tyngsta oken för ockupationens offer att bära. Restriktionerna bryter ned ekonomin och gör att familjer splittras. Men vad få tänker på är att det också drabbar israeler.

När Osloavtalet mellan Israel och PLO undertecknades 1993 delades Västbanken upp i tre områden, A, B och C. A-områdena fick Palestinska myndigheten det fulla ansvaret för, både för säkerhet och civil administration. I B-områdena fick Palestinska myndigheten hand om den civila delen, medan Israel behöll ansvaret för säkerheten. I C-områden behöll Israel ansvaret för både civil administration och säkerhet.

IMG_0964#
I område A är det meningen att inga israeler ska vara.

Betlehem är område A. Förutom att det betyder att den Palestinska myndigheten styr så betyder det också att israeler inte får komma in i staden. Jag har skrivit mycket om hur Betlehemsborna är förbjudna att komma in till Jerusalem. Men faktum är att det omvända också gäller, israeler är förbjudna att vistas i Betlehem.

Men för att röra till det ytterligare. Vissa delar av A-områdena är C-områden. Vi bor märkligt nog i område C trots att vi bor i Betlehem. Det beror på att vi bor ganska nära muren, och intill muren är all mark område C, dvs. att Israel ensamt har ansvaret.

IMG_0643
Gulmarkerade cementblock på vår gata anger var område C börjar.

Det här gör att Västbanken är ett lapptäcke av A, B och C. Ena stunden står man under israeliska arméns beskydd, nästa stund under de palestinska säkerhetsstyrkornas. När vi kommer till ett nytt ställe måste vi alltid fråga vilket område det är. Det är inte alltid de boende vet vilket område de bor i.

Till saken hör också, vilket förvirrar sitationen ännu mer, att palestinsk polis och israeliska armén samarbetar för att upprätthålla ordningen. Palestinsk polis kan med israeliska arméns tillstånd göra gripanden i område C. Jag har också sett palestinsk polis som är permanent posterad i byar som jag vet ligger i område C. Det hela är mycket förvirrande.

För israeler är det hur som helst förbjudet att vara i område A, vilket gör att de är förbjudna att besöka kung Davids hemstad. Kung David är den i särklass mest hyllade historiska gestalten i den israeliska historien. Hur konstigt är inte det?

Men den israel som vill åka till Betlehem kan göra det. Risken att bli gripen är obefintlig.

_______________________
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). Desynpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).
_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Israeler förbjudna att besöka Davids stad”

  1. Observera att det är Israel som bestämt att israeler inte får vara i A-områden och därmed inte i Davids stad.
    När det gäller Antonian Road, är du verkligen säker på att den ligger i C-område. Hur kan i så fall flera hus tillåtits att byggas? Och när det gäller palestinsk polis i byar som ligger i C-område: Var har du sett detta?

  2. Cementblocken markerar var område C börjar. Dessa ligger på vår gata en bit bort.

    Tuqua har palestinsk polis, men är om jag förstår saken rätt område C.

Kommentarer är stängda.