Det finns mer än en sorts israeler

I veckan som gick var vi på utbildning igen för att lära oss mer om Israel. Vistas man bara på Västbanken ser man aldrig några andra israeler än de i uniform. Men som med alla andra folkslag kommer israelerna i olika skepnader. Av dem vi fick träffa var det särskilt intressant att träffa Nomika Zion och Bob Lang.

Det finns verkligen åsiktsskillnader bland israeler. Nomika bor i Sderot, staden som under flera år utsatts för raketbeskjutning från Gaza, men är ändå engagerad fredsaktivist och motståndare till den israeliska blockaden av Gaza. Bob är bosättningen Efrats officiella talesperson. Han menar att israelerna har rätt att bo på Västbanken därför att det står så i Bibeln.

Nu fick vi inte träffa dem i samma rum, även om det hade varit intressant. Båda tillhör varsin ytterlighetsinriktning. Nomika berättade att hon mitt under kriget i Gaza gick ut offentligt med en artikel som kraftigt fördömde insatsen: “I am prepared to pay the price of isolation but not the price of fear”, skrev hon.

IMG_1289#
Nomika Zion företräder fredsorganisationen Another Voice i Sderot.

Samtidigt kunde hon dock levande beskriva hur det är att leva i ständig skräck. När beskjutningen av Sderot pågick som intensivast kom 10 till 60 raketer om dagen. Det gick inte att förutsäga när de skulle komma eller var de skulle slå ned. Raketerna gjorde liten skada när de slog ned och orsakade få dödsfall. Men det var skräcken som var det outhärdliga. Hur ska en chaufför som kör barn till skolan göra när han hör alarmet och vet att han bara har 15 sekunder på sig att ta skydd? Vems barn räddar man först?

IMG_1273#
I Sderot utgör busshållplatserna skyddsrum.

Beskjutningen av Sderot började 2001 och pågick fram till lite för lite mer än ett år sedan. Just nu råder det vapenvila. Att urskillningslöst skjuta mot civilbefolkning är ett krigsbrott enligt folkrätten.

Bob Lang i sin tur är också en socialt modig person. Bosättningarna på Västbanken är ur folkrättslig synpunkt illegala vilket gör att vi som företräder EAPPI redan från början var mycket misstänksamma. Ändå tog han emot oss i sitt hem.

IMG_1267#
Bob Lang från bosättningen Efrat på Västbanken.

I bosättningen Efrat, som ligger strax utanför Betlehem, är bosättarna inte aggressiva, som de kan vara på andra håll på Västbanken. Men vi som besökt byarna intill vet att det knappast råder någon mysstämning.

Bobs huvudargument för varför han och många andra israeler har rätt att bo här, trots att det rör sig om mark som ockuperades i kriget 1967 och som Israel som självt inte heller erkänt som sitt territorium, är att marken är helig för judarna. Det är för honom ett giltigt skäl i sig. Han tog till och med fram Bibeln, höll den i handen och förklarade att det är där det står.

Andra folk, kristna och muslimer, kan få bo kvar om de vill, och bör få medborgarskap, menade han. Tvåstatslösningen trodde han inte på. Med andra ord, Västbanken bör anslutas till Israel och de boende bör erbjudas medborgarskap i Israel, om jag tolkar honom rätt.

I mina ögon är båda dessa figurer tämligen udda. Intressanta, men udda. Själv tror jag inte att någon av dem sitter på nyckeln till fred i området. Nomika Zions pacifistiska linje kan i värsta fall uppfattas av motståndarna som ett tecken på svaghet, vilket kan eskalera konflikten istället för att reducera den.

Bob Lang i sin tur vet nog inte vad han ber om. Om alla palestinier som nu bor på Västbanken och Gaza ska ges medborgarskap i Israel kommer judarna att vara i minoritet inom en generation med tanke på palestiniernas höga nativitet. Kan han tänka sig att leva i ett Israel som styrs av palestinier?

______________________
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).
______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: