Byn som blivit en säkerhetsrisk

Tisdag 11/5. Det är lugnt på Västbanken, men fred råder inte. Det märker man när man ser hur Israel bygger den mur som ska skydda bosättningarna. I söndags besökte vi byn Wadi Rahal som ligger granne med bosättningen Efrat.

Vi åkte till Wadi Rahal eftersom en av ledarna för motståndet mot murbygget hade bett oss att komma. Kom och se vad Israel är på väg att göra med vår by! var hans budskap.

Egentligen handlar det om två samhällen som ligger bredvid varandra, ett palestinskt och ett israeliskt, som i den bästa av världar skulle kunna leva i fred med varandra. Nu råder hat och misstänksamhet.

IMG_1445#
Bosättningen Efrat. Stenmuren på höjden intill är ett perfekt för en krypskytt. Klicka på bilden för större format.

Wadi Rahals olycka är att byn ligger högre upp i den kuperade terrängen än Efrat. Det gör att byn vid ett eventuellt väpnat uppror skulle kunna bli en bra befästning för att kunna skjuta ned i bosättningen. Ett perfekt näste för krypskyttar. Så tolkar i alla fall jag israeliska arméns intentioner med murbygget.

Mellan byn och bosättningen går en liten dalgång och muren kommer att gå på Wadi Rahals sida av dalgången. Den bördiga marken nere i dalgången som tillhör byn hamnar därmed på fel sida. Bönder som vill bruka sina marker är redan nu tvungna att ha ett särskilt tillstånd för att kunna vistas på dem.

Men den blivande muren är bara en del av problemet. Troligtvis planerar man inte att bygga en mur av betong, utan ett stängsel, med tillhörande diken, patrulleringsväg, larmsystem m.m. Detta gör att de hus som ligger närmast muren också är ett riskmoment. Samtliga hus närmast den blivande muren hotas därför av demoleringar. Som alla andra hus på den israeliskkontollerade delen av Västbanken är de svartbyggen, vilket gör att den israeliska staten anser sig ha rätt att riva dem.

IMG_1459#
Shadi framför ett av de hus som demolerats. I bakgrunden syns bosättningen. Klicka på bilden för större format.

Shadi, som vi mötte, försöker nu sätta sin by på kartan i det internationella medvetandet. Byn är liten, cirka 600 invånare, och den har hittills inte fått någon uppmärksamhet. Jag hjälper gärna till och berättar om byns problem.

Huruvida de israeliska övervägande angående säkerheten i området är befogade eller inte har jag svårare att uttala mig om. Det militärtaktiska problemet med att försvara Efrat är inte svårt att förstå. Däremot kan man ifrågasätta om det finns något hot mot byn eller om den valda metoden är den mest lämpliga. Muren är byggd på konfiskerad mark och själva bosättningen i sig är olaglig enligt folkrätten (Fjärde Genévekonventionen, artikel 49).

___________________
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).
___________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: