Om svar anhålles

I veckan som gick publicerade Smålandsposten en krönika skriven av mig som handlar om de kristnas situation i Det Heliga Landet:

Kairosdokumentet kommer att bli omdebatterat. De palestinska kristna vill att det ska bli en ögonöppnare, kanske blir det så, men dokumentet manar också till sanktioner mot Israel, vilket sannolikt inte kommer att tas väl emot bland många kristna. Likväl är budskapet viktigt för oss i Sverige att lyssna på. Vad kan vi göra för att hjälpa de allra äldsta kristna församlingarna att leva vidare?

Läs hela krönikan på Smålandspostens hemsida.

Dela med andra:

En kommentar till “Om svar anhålles”

  1. ”De förtjänar att få veta” väcker en del tankar om svensk kristenhets ansvar för att bevara sitt förtroende bland allmänheten när människovärdet relativiseras av rent politiska hänsyn, ibland förklädda i religionens språk. Stefan Olsson har här en välgörande evangelisk syn på att människors lika värde inte kan villkoras efter profetiska förvillelser och galna bibeltolkningar.

    Stefan Olsson har alldeles rätt i att Kairosdokumentet kommer att bli omdebatterat. Vi som känner ansvar för världens framtid måste göra allt vi kan för att det skall bli en ögonöppnare. Tidigare Kairosdokument har skapat skiljelinjer mellan hycklare och dem som följer det radikala kärleksbudskap som Jesus förkunnade. Efter det israeliska piratdådet på internationellt vatten är den svenska kristenhetens svar på Kairos Palestina än mera viktigt.

    Den som läser kairosdokumentet* kommer att finna att undertecknarna önskar att vi ställer oss frågan – Vad kan vi göra för att främja en rättvis fred med försoning och trygga levnadsförhållande för de två folken i respekt för religionerna bland de två folken?

    Om vi tvärs över de svenska partigränserna enas om att försöka svara på den frågan, så kommer nog allt fler kristna i Sverige att våga engagera sig för denna uppgift där religionsfriheten går hand i hand med respekten för mänskliga rättigheter.

    Nils Arne Andreasson

Kommentarer är stängda.