De vill ta över byn

Onsdag 19/5. I helgen var jag i Yanoun utan för Nablus på norra Västbanken. Det är en liten by med fler får än invånare. I mångas ögon är den obetydlig. Men den är ett förskräckande exempel på vad som skulle hända om de extrema bosättarna fick fritt fram.

Jag vet att begreppet “etnisk rensning” är mycket starkt. Begreppet myntades i samband med krigen på Balkan på 1990-talet. Några liknande övergrepp pågår inte på Västbanken. Men 2002 blev Yanoun utsatt för ett övergrepp där medlemmar ur en folkgrupp med våld försökte driva undan en annan folkgrupp för att komma över dess mark. Byn skulle rensas på palestinier, var tanken.

Historien om Yanoun finns dokumenterad i den lilla boken “Living with Settlers” av Thomas Mandal (utgiven av Kirkens Nødhjelp), som själv arbetade för EAPPI i denna by. Det var i samband med den andra intifadan som bosättare från den intilliggande bosättningen Itamar genom misshandel och hot om våld fick byborna att fly. Fallet uppmärksammades av människorättsorganisationer och av media. Sedan dess bor ständigt ett antal följeslagare i byn för att förhindra att ett liknande övergrepp sker igen.

IMG_1635#
Bosättarna finns bara några hundra meter ifrån Yanoun uppe på höjden.

Situationen för Yanoun är dock alltjämt mycket osäker. Bosättarna finns kvar och gör ständigt besök för att trakassera byborna. Den gängse rutinen har varit vandringar genom byn med bad i byns vattentäkt. Alltid beväpnade med automatkarbiner hängande på ryggen.

Bosättningen Itamar ligger en mil bort, men har förgrenat sig med byggnader ut på höjderna omkring Yanoun. Byn ligger i en dal och det krävs ingen fantasi för att förstå bosättarnas intentioner. När byborna jagats undan kan man komma ned från höjderna och ta över dalen.

Bosättarnas byggnader runt omkring byn är olagliga, även enligt israelisk lag, men israeliska staten har inte förmått att stoppa dem. Ansvaret för ordning och säkerhet ligger hos israeliska armén, men bosättarnas trakasserier sker obehindrat.

Det är tyvärr den bittra sanningen att delar av bosättarörelsen är så extrem att den inte drar sig för att jaga bort folk från deras hem med våld eller hot om våld. Ett annat otäckt exempel som pågår just nu är det som kallas prislapps-kampanjen. Delar av bosättarrörelsen anser att alla eftergifter till palestinierna när det gäller bosättningspolitiken är fel. När israeliska regeringen gör eftergifter ska det därför kosta palestinierna någonting, menar de. Allt ska ha en prislapp. Kostnaden tar de ut i våldshandlingar mot palestinierna.

______________________
Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).
______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “De vill ta över byn”

Kommentarer är stängda.