RFSU: Iran nästa

RFSU vill att nästa regering har en sexminister. Sex är politik och RFSU vill ha mer politik i svenska folkets sexualliv. Iran nästa.

Sex och politik har alltid hängt ihop. Även om sexuallivet är något av det man helst av allt vill ha helt för sig själv har det alltid varit ett genomreglerat område. Också i våra dagar av en långt gången sexualliberalism är det så.

Ändå är det skrämmande att höra RFSU:s önskan om ännu mer politik i sexuallivet. Vad får vi de facto om vi får en särskild sexminister med makt att styra över all politik som har med sexuallivet att göra? Jo, vi får naturligtvis en kraftigare styrning av medborgarnas sexualliv. Vad är poängen med det? Är det inte tvärtom vi ska göra, försöka minska politikernas inblandning i det allra mest privata?

Det är inte heller så som RFSU vill låta påskina att sexualfrågorna är bortglömda i regeringen. De handläggs av socialdepartementet. Sexminister är Göran Hägglund.

Det enda land i världen som jag kan komma på som skulle kunna tänka ut en sådan sak som att det ska finnas en särskild sexualminister är Iran. Iran har ju som bekant en moralpolis, en särskild polis som ska se till att folk sköter sig i moralfrågor. RFSU kanske har varit på studiebesök.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: