Liberalismen när den är som sämst

Igår klagade jag på socialismens kärlek till regleringar. Nu ska jag klaga på liberalismens orealistiska världsbild. Jag har precis läst om “Barbiedrogen” Melanotan, hormonpreparatet som ska göra dig “brun, kåt och smal”.

Preparatet säljs fritt på internet, som droger gör nuförtiden. Det ska göra att man blir brunare än vanligt när man solar. Läkemedelsverket gillar inte detta eftersom man misstänker att detta hormonpreparat som de flesta andra hormonpreparat har biverkningar. Preparatet är inte testat enligt gängse praxis och därför vet vi inte vilka biverkningarna har.

Är det bra eller dåligt att preparatet säljs fritt? Enligt liberalt tänkande är det OK. Vi vet ju faktiskt inte om preparatet är farligt. Det finns många som använder det och inget otäckt har hänt med dem. Alltså borde var och en kunna bilda sin egen uppfattning om man vill ta risken att använda preparatet eller inte.

Det är så enkelt att vara liberal. Man utgår helt enkelt ifrån att varje människa verkligen har förmåga att sätta sig in i de beslut de fattar. Här finns ett medicinskt preparat som kan ha biverkningar. Alltså informerar sig den enskilde om riskerna, överväger för- och nackdelar, och fattar sedan ett informerat beslut.

Många liberaler är bildade människor. De fattar beslut på just detta vis. Sen tror de att alla andra är likadana.

Men är inte sanningen den att människor kommer i alla möjliga former? Visst finns det människor som är impulsiva? Som är lite smådumma? Som så gärna, gärna, gärna vill bli lite brunare än alla andra och därför köper vad som helst som påstås ge solbränna?

Jag tror att det finns många sådan människor i vårt samhälle och jag tror att de måste ha hjälp av Läkemedelsverket och andra myndigheter för att kunna fatta ett rationellt beslut. Jag vet att många liberaler retar sig på detta, men man kan ju inte använda sig själv som måttstock för resten av befolkningen. Ingår det inte i den liberala filosofin att man ska erkänna att folk är olika?

Nej, Barbiedrogen och andra liknande idiotier visar att vi faktiskt måste tvinga på oss själva regleringar i vissa fall. Det ska naturligtvis ske mycket återhållsamt, men alla galenskaper kan inte bara vara en fråga om tycke och smak.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Polis sätts in mot företagare med Vänsterpartiets politik

Hur skulle Sverige se ut om Lars Ohly var statsminister? Polisen skulle jaga företagare. Inte då! Jo, precis så gick det till när Sverige styrdes av en enväldig socialdemokrati, när Sverige var det närmaste en sovjetstat en fri demokrati kunde bli.

I LO-tidningen hittade jag en oerhört intressant intervju med Ulla Murman, som var den första i vårt land att starta ett bemanningsföretag. Hon blev åtalad åtta gånger. Dömd sex gånger, friad två.

Hon startade sin firma 1953:

Att hon då bröt mot lagen när hon lät kontorsflickorna cykla iväg med en skrivmaskin fastspänd på styret hade hon inte en aning om. Men så var det eftersom det 1935 slogs fast att ”arbetsförmedling må icke bedrivas i förvärvssyfte”. Det var därför polisen ringde.

På 1950-talet sattes polis in mot bemanningsföretag. Det är ungefär också så Vänsterpartiet tänker sig framtiden. De vill lagstifta om att företag som sagt upp personal ska vara förbjudna att anlita bemanningsföretag.

Jag kan förstå den fackliga irritationen som finns mot bemanningsföretagen. Det finns även arbetsgivare som ogillar dem, t.ex. landstingen. Men att återinföra det sovjetiska systemet vore helt galet. Problemet är inte bemanningsföretagen utan stelbenta kollektivavtal och rigid arbetsrätt. Bemanningsföretagens expansion är en reaktion på en dåligt fungerande arbetsmarknad.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Wikiläckan: Hur stort är hotet mot svenska trupperna?

Jag noterar att kvällstidningarna, inte helt överraskande, konstaterar att Wikiläckan kan bli ett hot mot de svenska trupperna. Så är det, men hotet är snarare teoretiskt än verkligt.

Så här ser en incidentrapport ut:

AT 1839L, A ROADBLOC WAS REPORTED ON LOC PLUTO IVO 42SVF795085. AT 1830L, 100-200X AAF (TALIBAN AND HIG) ATTACKED SHAR-I KHONA VILLAGE AND BURNED SOME OF THE SHOPS. AT 1848L, ANP STARTED A COUNTER-ATTACK AND THE AAF WITHDREW. AT 1924L, ANP USED MORTARS AGAINST THE AAF. AT 1944L, THE SITUATION IN SHAR-I KHONA WAS GETTING WRORSE. AT 1956L, 3RD KDK, 2ND COY LEFT FROM THE ANA FOB TO SUPPROT THE ANP. NFI
SOURCE: PRT PEK
CCIR: 3

Som synes krävs det en viss tolkningsinsats för att förstå vad som står. I det här fallet säger texten att en grupp talibaner attackerat en by och afghanska polisen gått till mottattack.

För att talibanerna ska få ut något av rapporter som dessa krävs det ett omfattande analysarbete. Det som möjligen skulle vara av intresse är exempelvis vilken typ av vapen som polisen i det här fallet använde, granatkastare. Kanske är detta “standard operation procedure”? Genom att gå igenom något hundratal liknande rapporter skulle man kunna få ett svar på den frågan.

Nu spekulerar jag mest. Jag är ingen underrättelseanalytiker. Men som forskare har jag sett råmaterial förr och det här materialet skiljer sig inte från annat arkivmaterial. Det måste bearbetas innan det kan användas till något.

Hotet skulle alltså ligga i att talibanerna sätter sig ned och listar ut vilka stridstaktiska mönster Natostyrkorna använder. Jag tror att de säkert kommer att göra ett försök med just detta, men jag är inte övertygad om att de kommer att få veta något som de inte redan känner till från sin egen underrättelseverksamhet.

Problemet ligger som sagt inte så mycket i materialet som i läckan i sig. Samtidigt är det värt att påpeka att materialet inte heller är topphemligt, eller “enormt hemligt” som Aftonbladets ledarsida påstår. Det är hemligt, men bara i klassat som “secret“, inte “top secret”.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

BP-dimensioner på Wikiläckan

Jag ägnade någon timme idag åt att studera de läckta dokumenten om USA:s militära verksamhet i Afghanistan. Min bedömning är att läckan knappast skadar de amerikanska styrkorna i deras dagliga arbete, men däremot är det allvarligt att så mycket dokumentation kommit på vift. Det är nästan BP-dimensioner på läckan.

Materialet består av incidentrapporter. Dokumenten ser ut som polisrapporter. Små och stora saker blandat om vartannat. Det är rapporter om flyginsatser, skottlossningar, fångtransporter, misstänkt fientlig verksamhet, mord och stölder. Rapporterna är ofta mycket kortfattade utan förklarande resonemang. SvD har gjort ett urval av några incidenter som kan ha berört svenska trupper.

Det krävs mycket kunskap och god militärtaktisk analysförmåga för att kunna dra några slutsatser från detta material som kan avslöja något av hur amerikansk militär opererar. Jag tvivlar på att talibanerna sätter sig med detta material för att hitta på någon metod som kan överlista sin fiende.

Inga rapporter berör heller några pågående operationer.

Skadan i det här fallet ligger inte så mycket i innehållet som i läckan i sig. Det rör sig ju inte om bara några papper utan ett helt arkiv, ett elektroniskt arkiv. Jag kan inte påminna mig om att någon läckt så mycket material på en och samma gång. Enda jämförelsen jag kan komma på är BP:s läckande källa i Mexikanska Golfen.

Läckan skadar naturligtvis förtroendet för det amerikanska försvaret oerhört. En militär organisation som är i strid måste kunna hålla på sina hemligheter, det säger sig självt. Soldaterna måste kunna lita på varandra att ingen sprider information till fienden. Särskilt inte just operativ information som det rör sig om i det här fallet. Dessutom måste andra länders förband kunna lita på att amerikanerna håller tätt. Viktig information måste kunna delas mellan samarbetsländerna.

Det är rimligt att Sverige nu frågar USA hur det här kunde hända. Det är ingen stor skandal. Ingen har kommit till skada, men så här mycket information ska inte kunna läcka ut ur en militär organisation. USA är Sveriges viktigaste samarbetspartner i Afghanistan. Därför är en artig fråga befogad: Hur gick det här till?

____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Aftonbladets nakenman en fejkad nyhet?

Fabricerar Aftonbladet nyheter eller är det tidningens egen fotograf som är den nakna man som gjorde intrång hos kungafamiljen på Solliden? Via Zac får jag nys om en nyhet i Ölandsbladet där man hävdar att Aftonbladet skapat en incident som man själv rapporterar om.

Antingen rör det sig om att den ene handen inte vet vad den andre gör eller så är det en fejkad nyhet. Ölandsbladet skriver att det larm om ett intrång av en naken man på kungafamiljens privata vattenområde utlöstes av Aftonbladets fotograf:

Polismännen vandrade vidare ner till nakenbadet där de träffade på ytterligare två personer och de förklarade återigen anledningen till besöket, att en naken man setts mellan nakenbadet och Sollidens staket.
– Då svarade en kille att ”Det var därborta” och pekade mot Solliden till.
”Det var han som just gick härifrån, en man med ett eller två stora teleobjektiv som tog sig ut till stenen därborta och sen satt han och tittade i teleobjektiven mot land”, berättade killen för oss.
Inga andra fanns på nakenbadet när polisen anlände och Bo Johansson är säker på sin sak.
– Då har fotografen – enligt uppgift naken, det säger bland annat personalen på säkerhetsbåten – tagit sig ut till stenen och därifrån spanat mot kungens brygga och badplats. Det var han som var den nakne mannen! Och han simmade aldrig, det fanns det heller aldrig några uppgifter om.

Senare skrev tidningen en artikel om intrånget som om det vore en helt annan person det handlade om. Aftonbladet menar att polisen misstar sig. Det var inte fotografen som var nakenmannen. Ord står mot ord. Ja, vi vet ju vad Aftonbladets ord är värt i dessa sammanhang…

___________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.