Wikiläckan: Hur stort är hotet mot svenska trupperna?

Jag noterar att kvällstidningarna, inte helt överraskande, konstaterar att Wikiläckan kan bli ett hot mot de svenska trupperna. Så är det, men hotet är snarare teoretiskt än verkligt.

Så här ser en incidentrapport ut:

AT 1839L, A ROADBLOC WAS REPORTED ON LOC PLUTO IVO 42SVF795085. AT 1830L, 100-200X AAF (TALIBAN AND HIG) ATTACKED SHAR-I KHONA VILLAGE AND BURNED SOME OF THE SHOPS. AT 1848L, ANP STARTED A COUNTER-ATTACK AND THE AAF WITHDREW. AT 1924L, ANP USED MORTARS AGAINST THE AAF. AT 1944L, THE SITUATION IN SHAR-I KHONA WAS GETTING WRORSE. AT 1956L, 3RD KDK, 2ND COY LEFT FROM THE ANA FOB TO SUPPROT THE ANP. NFI
SOURCE: PRT PEK
CCIR: 3

Som synes krävs det en viss tolkningsinsats för att förstå vad som står. I det här fallet säger texten att en grupp talibaner attackerat en by och afghanska polisen gått till mottattack.

För att talibanerna ska få ut något av rapporter som dessa krävs det ett omfattande analysarbete. Det som möjligen skulle vara av intresse är exempelvis vilken typ av vapen som polisen i det här fallet använde, granatkastare. Kanske är detta “standard operation procedure”? Genom att gå igenom något hundratal liknande rapporter skulle man kunna få ett svar på den frågan.

Nu spekulerar jag mest. Jag är ingen underrättelseanalytiker. Men som forskare har jag sett råmaterial förr och det här materialet skiljer sig inte från annat arkivmaterial. Det måste bearbetas innan det kan användas till något.

Hotet skulle alltså ligga i att talibanerna sätter sig ned och listar ut vilka stridstaktiska mönster Natostyrkorna använder. Jag tror att de säkert kommer att göra ett försök med just detta, men jag är inte övertygad om att de kommer att få veta något som de inte redan känner till från sin egen underrättelseverksamhet.

Problemet ligger som sagt inte så mycket i materialet som i läckan i sig. Samtidigt är det värt att påpeka att materialet inte heller är topphemligt, eller “enormt hemligt” som Aftonbladets ledarsida påstår. Det är hemligt, men bara i klassat som “secret“, inte “top secret”.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: