Uppsalaborna ska lära sig att fult är vackert

Upsala Nya Tidning rapporterar att Uppsala kommun utkommit med en ny “Arkitekturguide” för moderna bostadsområden i kommunen. De som bor i 60-, 70- och 80-talshus ska utbildas i att förstå att de egentligen bor i mycket fina arkitektoniska skapelser även om de inte tror de själva. 10 000 ex av skriften ska distribueras till de boende.

Arktitekturen är väl den enda konstart som utvecklats baklänges. Den nådde sin slut på tidigt 1900-tal. Sedan fick man för sig att man skulle vara moderna, postmoderna, poststrukturella, post-postmoderna osv. Samtidigt skärmade man också av sig från inflytande från vanligt folk, eftersom vanligt folk ju är obildade och inte kan någonting om gällande ismer. Resultatet har blivit att det sedan åtminstone 1920-talet inte byggs några hus som folk egentligen trivs i.

Men istället för att erkänna misstaget framhärdar arkitekterna, konsthistorikerna och de förtroendevalda medlöparna i byggnadsnämnder och kulturnämnder i att kejsaren inte alls är naken, utan att det är folket det är fel på. Därför producerar man en skrift som man delar ut till de boende så att de lär sig att vad de själva naturligen och spontant tycker är fult, inte alls är det. Fult är vackert.

Och hur kan jag veta att folk i allmänhet inte alls tycker att sina 60-, 70- och 80-talshus är fina? Därför att de så fort de får ekonomi att uppgradera sig själva köper lägenheter i gamla hus i innerstäderna. Folk vill bo i hus såsom de som byggdes på 1890-talet, men har inte råd.

Här är en länk till Uppsala kommuns propagandaskrift.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: