Hur många miljoner får sossarna av LO? Ingen vet.

LO som är en fackförening och därför inte ställer upp i valet kommer ändå att i vanlig ordning bedriva en valkampanj för sossarnas räkning. 9 miljoner sägs den kosta. Men hur mycket pengar får S av LO egentligen? Ingen vet.

LO självt säger att det är 77 miljoner under hela mandatperioden. Ibrahim Baylan brukar klaga på att Moderaterna tar emot pengar från anonyma privatpersoner. Hans eget parti gör dock precis samma sak. Det rör sig dessutom om mycket mer pengar eftersom LO också ställer upp med gratis arbetskraft.

Så här skriver den statliga utredning (SOU 2004:22, s. 53) som tog en titt på partiernas finansiering för ett par år sedan:

Socialdemokraternas ekonomiska redovisningar på central nivå omfattar som bekant aldrig fackföreningsrörelsens totala stöd till partiet. Detta stöd ges och har över tid givits på olika nivåer och i olika former. Här ingår till exempel även kampanjer som fackliga organisationer bedriver vid sidan av valrörelser och som gynnar det socialdemokratiska partiet. Ett betydande problem är att göra bedömningar av det ekonomiska värdet av de arbetsinsatser från fackliga organisationer som görs inte minst under valrörelserna. Kunskapsläget i fråga om det totala både indirekta och direkta stödet från fackföreningsrörelsen till det socialdemokratiska partiet olika nivåer över tid är ytterst bristfälligt. Det saknas i hög grad heltäckande undersökningar och uppgifter om detta.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Hur många miljoner får sossarna av LO? Ingen vet.”

  1. Just det Stefan! Hyckleriet inom arbetarrörelsen är en skam och något som de grävande journalisterna bör fokusera sitt engagemang på. Medlemmarna kan omöjligen vara medvetna om detta. Sossarna har noll trovärdighet när de angriper moderaterna. Kampen går vidare mot sosseriet och den röda makthegemomin.

Kommentarer är stängda.