Gratis VIP-kort för svårt sjuka i Uppsala

Idag presenterade Alliansen i Uppsala läns landsting sitt program för kommande mandatperiod. Huvudnyheten är att patienter med stora vårdbehov ska få VIP-kort.

Förslaget handlar om att patienter som är stammisar på sjukhuset inte ska behöva tas in via akuten. Är deras diagnoser kända sedan tidigare och de har varit tvungna att söka vård akut många gånger förr är det bättre att ta in dem på rätt avdelningen direkt. UNT skriver:

Syftet är att ge svårt sjuka med ”stora och kända vårdbehov” som i dag kommer till akuten vid Akademiska sjukhuset hjälp via närvård och mobila vårdteam. De ska avgöra vilken vård de svårt sjuka behöver. På så sätt avlastas akuten och ett annat av alliansens förslag, att införa en vårdgaranti på fyra timmar vid akuten, kan infrias.
– Vip-kortet ger en direktkontakt in i vården. Patienter som behöver kan läggas in direkt i stället för att vänta på akuten, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

Oppositionen verkar vara mot förslaget. Det är svårt att förstå varför, eftersom överbelastningen på akuten på Akademiska sjukhuset är ett känt problem. MP verkar ha uppfattat det som att Alliansen menar att VIP-kortet ska vara för dem som betalar. Fördomarna om borgerliga politiker sitter tydligen djupt. Läs mer på TV4.

VIP-kortet har ingenting med plånboken att göra. Det kommer att vara gratis precis som all vård är gratis för patienten. Det är ett fiffigt sätt att minska trängseln i på akuttmottagningen, det är allt.

Här finns också Alliansens landstingspolitiska valmanifest:
http://www.moderat.se/web/Valmanifest_landstingsalliansen.aspx

__________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Gratis VIP-kort för svårt sjuka i Uppsala”

  1. I debatten om akutmottagningarna gör man nästan alltid samma tankefel och tror att det också är akuten som är problemet och riktar åtgärderna dit. Det är dömt att enbart ge begränsade framgångar eftersom sjukvårdens problem bara syns tydligast där. Lite som att sätta en större hink under takläckan istället för att fråga sig varifrån vattnet kommer. Ta det här med vårdplatser: vi har lägst antal i Europa trots att vi har bland den äldsta befolkningen. Det leder till kroniskt överbelagda avdelningar och ett tydligt budskap till jourläkarna på akuten: lägg för h-e inte in någon! Så vad gör man? Istället för att lägga in genomförs utredningar, undersökningar, konsultationer och behandlingar på akuten vilket leder till att korridorerna är fulla av folk som väntar på provsvar, röntgen, inskrivning, recept et cetera. Det är i sig inte fel att man utreder och behandlar direkt, tvärtom, men systemet var inte tänkt att fungera så och därför väntar folk i timmar.
    Som avdelningsläkare är också budskapet tydligt: Skriv ut för h-e så vi får några platser! Så vad gör man: skriver ut patienterna så fort det går, ibland för fort vilket leder till att de snart är tillbaka på akuten igen. Lösningen med VIP-kort är lovvärd men missar helt problemet. Långt innan personen i fråga blev så sjuk att han eller hon behöver inneliggande vård borde åtgärder ha satts in som hade kunnat förhindra hela försämringen och den därpå följande inläggningen. Då kan vi glömma det här med VIP-kort som ändå är oklart hur det skall fungera: hur kommer direktinläggningen att gå till om det inte finns sängplatser? Vem bedömer och behandlar patienten på sjukhuset? Två tredjedelar av dygnet står ju avdelningarna utan läkare och ansvaret faller då på (trumvirvel) –jourläkarna på akuten!

  2. VIP-kort, dvs. direktinläggning, är ett första steg på vägen mot att skapa en bättre fungerande akutmottagning. Idag fungerar akutmottagningen som en mottagning för allt. Andra förslag som diskuterats tidigare är en särskild äldre akut, i stil med barnakuten, eller att man lägger en husläkarakut precsis bredvid den vanliga akuten.

    Du har rätt i att det kanske inte alls löser några problem, men förslaget är värt att utreda för att se om det fungerar. Det är inte ett politikerpåhitt utan kommer från konsulter som har tittat på problemet.

    Akademiska sjukhuset har en lång väg att vandra när det gäller ett antal problem varav du beskriver ett. Oförmågan att budgetera rätt är ett annat. Diskuterar gärna patienlogistikproblemen vidare.

  3. Tja, allt är ju värt att pröva även om jag alltid blir lite skeptisk till konsulter ( http://www.sjukhuslakaren.se/2010/09/09/sjukhuslakaren-avslojar-vad-mantec-forsoker-dolja/ ) Ett av bekymren är ju att jag som läkare inte har koll på de stora sammanhangen och siffrorna samtidigt som man på central nivå inte kan se de lokala sambanden och problemen och därför hamna på fel spår. Tyvärr saknas det ofta en konstruktiv dialog mellan fronten och ledningsbunkern. För mig är det uppenbart att akuten är en pysventil dit folk kommer då den övriga sjukvården inte fungerar. Att få denna ventil att pysa lite effektivare är nog inte hela lösningen om man inte ser till hela sammanhanget. Det finns mycket gott i Lean Healthcare-konceptet att hämta här men det kräver en viss mognad i organisationen. För övrigt är husläkare på akuten en intressant idé. Den prövades i slutet av 90-talet om jag minns rätt. Kanske finns det en utvärdering?

Kommentarer är stängda.