Alliansens valmanifest: Snabbanalys

Sänkt skatt på pensioner, satsningar på utbildning och sjukvård, är vad som kommer främst i Alliansens valmanifest. Men manifestet präglas av försiktighet. Det är inga gigantiska summor som utlovas.

Nu finns äntligen Alliansens valmanifest att tillgå sin helhet. Hittills har vi ju bara fått se olika delar. Manifestet kan läsas här: alliansen.se.

Alliansen skiljer mellan “skarpa förslag” och “reformambitioner”. Det är bara de skarpa förslagen som man kallar för “löften”.

Prioriterade områden bland de skarpa förslagen är pensioner, utbildning och sjukvård. Sedan tidigare finns också ett extra statsbidrag till kommunerna utlovade för 2011 (som en följd av finanskrisen).

Många av de mer spännande förslagen har därför tyvärr hamnat under rubriken “reformambitioner”. Hit hör femte jobbskatteavdraget och sänkt moms på restaurangtjänster.

Det är dyra satsningar så jag förstår att Alliansen vill vara försiktig och vänta och se hur det blir med konjunkturen. Det är dock i skattesänkningarna den verkliga jobbpolitiken ligger.

I ett första skede kommer jobbpolitiken därför att huvudsakligen bygga på traditionella åtgärder som praktik, utbildning, coachning m.m. Den typen av åtgärder ger inte alltid så mycket, utan det som verkligen har effekt är företagens vilja att nyanställa.

Den slående skillnaden mot vad De rödgröna hittills har föreslagit är den totala frånvaron av skattehöjningar, så när som på höjd alkohol- och tobaksskatt. Det blir inga breda bidragslöften heller, ni vet, sådana som sossarna brukar köra med (typ maxtaxan i barnomsorgen som Göran Persson kom med i valet 1998.)

Kan man rösta på det här? Självklart. Det här är ett program byggt på en ekonomiskt mycket försiktig kalkyl. Jobb och välfärd dominerar, nästan lite för mycket, när man jämför med andra frågor.

Men manifestet blickar framåt. Det finns en reformagenda. Det är en åtgärdslista. Det är inte en lista med en massa saker som ska “stoppas”, som ju verkar ha blivit De rödgrönas huvudsakliga linje i detta val.

_________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: