Ny M-gruppsordförande i landstinget är … jag

Ikväll hade vi konstituerande möte med nya M-gruppen i landstinget här i Uppsala län. Vi valde kandidater till landstingsråd, landstingsstyrelse samt gruppledning. Jag valdes till gruppordförande. Stort tack för förtroendet!

Eftersom ganska få vet hur en landstingsgrupp funkar kan det nämnas att högst upp i hierarkin finns landstingsråden, heltidspolitikerna. Eftersom vi är största parti i Alliansen och Alliansen vann egen majoritet får vi förmånen att föreslå vem landstingsfullmäktige ska välja till ordförande i landstingsstyrelsen. Han väljs då också till landstingsråd. Därtill får vi i egenskap av stort parti också tillsätta ytterligare ett landstingsråd.

Vid sidan av detta väljer man också en gruppledning, med en ordförande och en vice ordförande som sköter allt som har med partigruppens interna arbeta att göra. Kvällens val utföll enligt följande. (Alla poster utom min och Christinas väljs av hela fullmäktige, även om det i praktiken är partigruppen som bestämmer hur det ska bli.)

– Landstingsstyrelsens ordförande och tillika landstingsråd: Erik Weiman.
– Landstingsråd: Nina Lagh.
– Ledamöter i landstingsstyrelsen: ej offentligt ännu.
– Landstingsfullmäktiges ordförande: Lennart Hedquist.
– Gruppordförande: Stefan Olsson.
– Vice gruppordförande: Christina Nygårdh.

Dela med andra: