Den rödgröna alliansen var egentligen onödig

Jag tror det är taktiskt sett helt rätt att lägga ned det organiserade rödgröna samarbetet. Det behövdes egentligen aldrig. Faktum är att Alliansen inte heller är lika viktig längre, ur valtaktisk synpunkt.

I valet 2006 var Alliansen helt avgörande för valsegern. Årets val hade inte heller kunnat vinnas utan Alliansen. Det organiserade allianssamarbetet var helt nödvändigt för att besegra socialdemokratin.

Skälet till detta är att de borgerliga partierna drogs med en tragisk historia med oenighet från 1970- och 1980-talen, samt från regeringsperioden 1991-1994. Partierna kannibaliserade också på varandra i varje valrörelse.

De rödgröna har dock inte det problemet. De har inte en historia med intern splittring som automatiskt skadar deras trovärdighet. De skulle därför kunnat gå till val som tre fristående partier och ändå vinna regeringsmakten. Det normala i parlamentariska demokratier som den svenska är visserligen att förklara vilka man vill regera tillsammans med, men inte att gå in i ett formaliserat samarbete långt före valet.

De rödgröna trodde att de var tvungna att göra samma sak som de borgerliga partierna för att vinna regeringsmakten. Jag tror att det var helt onödigt, till och med skadligt eftersom en av koalitionspartnerna, Vänsterpartiet, skiljer ut sig så kraftigt från de andra två.

Men i och med detta tror jag faktiskt också att den borgerliga alliansen inte längre är lika viktig, valtaktiskt sett. Nu har de tidigare oövervinnerliga sossarna besegrats två gånger. Vi skulle därför kunna börja arbeta mer som en normal regeringskoalition, såsom regeringskoalitioner ser ut i övriga Europa.

Däremot vill jag inte lägga ned Allianssamarbetet. Det har blivit mindre viktigt ur valtaktisk synpunkt, men har istället blivit viktigare i riksdagen. Alliansens främsta uppgift nu är inte att vinna över sossarna utan att se till att det finns ett stabilt regeringsunderlag. Dags för Alliansen 2.0 kanske.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: