Ingen förändring i Afghanistanpolitiken

När nu uppgörelsen mellan regeringen och S och MP om Afghanistan är i hamn verkar debatten ha övergått till att handla om vem som vann mest? Alla utom Vänsterpartiet verkar hävda att deras linje har vunnit. Till och med SD som inte ens fick vara med i överläggningarna.

Men såsom jag uppfattar det innebär beslutet egentligen ingen förändring alls av den rådande politiken. Ingen har därför behövt ge upp några tidigare positioner. Det som gjorde frågan oviss var S:s och MP:s eftergifter till V under valrörelsen. Det vi ser nu är en återgång till normalläget.

Jag vill till och med påstå att den enda förändringen mot tidigare politik bara är ett förtydligande av densamma. Sverige har hittills talat svävande om Kabulkonferensens årtal 2014 som det året då de afghanska säkerhetsstyrkorna ska ta över huvudansvaret för säkerheten. Nu deklareras detta tydligare.

Övriga ingredienser: ökad bistånd, civil ledning etc. är inga nyheter. Dagens besked bör därför tolkas som att Afghanistanpolitiken ligger fast.

Men i och med detta hoppas jag att Afghanistandebatten inte är slut. För även om jag stöder tanken att vi ska ha kvar trupperna finns mycket kvar att diskutera. Vad gör vi om strategin inte funkar? Har vi en plan B? Vi kanske behöver öka truppstyrkan för att kunna hålla tidsschemat. Törs vi göra det?

__________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: