Nu är det synd om SD igen (inte)

Sverigedemokraterna är ett parti som ofta blir illa bemött. Men faktum är att Sverigedemokraterna också är lättstötta. Nu menar man att Alliansen här i landstinget avskaffat yttranderätten för landstingsråden i nämnderna på grund av SD.

Måndag och tisdag denna vecka hade vi konstituerande landstingsfullmäktige och fattade beslut om stadgar för nämnder och styrelser. Frågan som debatterades var om landstingsråden skulle ha rätt att närvarorätt och yttranderätt i samtliga nämnder. Även sådana nämnder och styrelser där de själva inte ingår. Ofta är landstingsråden också nämndledamöter, men inte alltid.

Nej, tyckte vi i Alliansen, bara nämndledamöter ska ha rätt att tala vid nämndsammanträdena. Landstingsråden för nöja sig med närvarorätt. Skälet till detta är att landstingsråden annars blir ett slags superhjältar i systemet, personer som får springa omkring på alla nämndmöten och yttra sig om allt. Det mesta av nämnarbetet handlar ju om att diskutera frågor, inte att rösta. Så varför ska det finnas några stjärnpolitiker som ska ha rätt att delta i alla sammanträden överallt?

Sverigedemokraterna tolkar nu detta som att vi infört denna regel bara för dem.

Så är det inte. Det handlar om att stoppa landstingsrådens framfart generellt sett. SD ska istället vara glada att de alls har ett landstingsråd. Partiet har 3 mandat i fullmäktige. Med bara 3,62 procent av rösterna blir det inte heller några nämndplatser. Ändå får partiet nu med dagens överdrivet generösa regelverk ett landstingsråd på halvtid. Är det då synd om SD för att deras landstingsråd inte får tala vid nämndmötena? Nej.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Nu är det synd om SD igen (inte)”

  1. Då kan Stefan Olsson gärna få förklara varför man inom landstinget haft denna regel i så många år, enligt Johan Edstavs utsago, utan att ändra denna och utan att det varit några problem med att landstingsråden agerar som ”superhjältar” vid nämnders och styrelsers sammanträden.

    Stefan Olsson är likt sina allianskollger också smärtsamt medveten om att det enda parti i landstingsfullmäktige som egentligen drabbas av detta är Sverigedemokraterna, som saknar representationer i nämnder och styrelser och således inte har någon representant som kan föra partigruppens talan i respektive organ.

    Till och med landstingsfullmäktiges ordförande, som är din partikamrat, tycktes ju vara inne på vår linje. Självklart är vi mycket nöjda med att få ett landstingsråd – det är inte det saken handlar om, och inte heller att det skulle vara synd om oss – men att ändra spelreglerna på detta sätt tyckes mig en aning småsint.

  2. Regeln att landstingsråden ska ha yttranderätt i alla nämnder var fel förut också. Ni i SD “drabbas” inte eftersom ni inte haft något landstingsråd förrän nu. Ni har inte förlorat något som ni inte har haft förut. Tvärtom är SD vinnare på systemet eftersom ni, trots att ni bara har 3,63% av rösterna, ändå får ett landstingsråd. Dessutom har du som landstingsråd närvarorätt i alla nämnder.

    Anledningen till att ni inte fått några platser i nämnderna beror på att ni är ett för litet parti. Det finns småpartier i många kommuner som har samma problem. Reglerna gäller för SD som för alla andra. Det är otur för er, men beror som sagt på att ni har får få väljare. Landstinget kan ju inte ordna fram väljare åt er. Det får ni fixa själva.

Kommentarer är stängda.