Federation bästa lösningen

Igår publicerade SvD Brännpunkt ett intressant debattinlägg när det gäller konflikten mellan Palestina och Israel. Det har blivit allt svårare att argumentera för en tvåstatslösning. Istället föreslår Mathias Mossberg att det ska bildas två parallella stater. Två stater på samma territorium.

Förslaget är värt att diskutera. Det grundar sig i det faktum att det bor 1 miljon palestinier i Israel och 500 000 israeler på Västbanken. Palestinier och israeler bor huller om buller med varandra.

Tvåstatslösningen, som både Israel och PLO accepterade som den framtida lösningen i och med Osloavtalet 1993, byggde på tanken att de två staterna skulle ha varsitt territorium. Det skulle bli två vanliga stater bredvid varandra.

Genom Israels expansion av bosättningar på Västbanken har dock en sådan lösning blivit allt svårare att genomföra. I Betlehem med omnejd ser kartbilden ut som bilden nedanför. Blåa fält är israeliska bosättningar, bruna och gula är palestinska bebyggda områden, den röda linjen är muren. Gränsen mellan Israel och Västbanken är den grön-vitstreckade linjen. Allt till vänster om denna linje är Israel, allt till höger är Västbanken.

IMG_2330#
Klicka på bilden för att se den i stort format. (Källa: Alternative Research Institute Jerusalem).

Jag är skeptisk till tanken om två parallella stater, där alltså två statsmakter är herrar över samma territorium, eftersom det är marken i sig som är själva tvistefrågan. Israeliska armén och palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor har redan ett ganska gott samarbete. Det finns en hyggligt fungerande arbetsfördelning mellan dem.

Men vem ska äga marken? Alla bosättningar på Västbanken är tillkomna under folkrättsligt sett tveksamma former. I många fall även enligt israelisk lagstiftning. Bosättarorganisationerna vill dock expandera ytterligare. Den nuvarande israeliska regeringen under Benjamin Netanyahu tillåter också fortsatt expansion.

För många palestinier är detta själva huvudfrågan i konflikten. Israelerna tar över mer och mer mark. Ibland styrs Israel av regeringar som inte låter bosättningarna expandera, men oftast låter man det ske. Både höger och vänster har gjort likadant.

Jag tror därför fortfarande på en tvåstatslösning eftersom jag inte tror att det kan bli fred med mindre än att palestinierna kan känna att de äger total suveränitet över sin mark.

För att fungera måste dock en tvåstatslösning ändå i praktiken bli en federation. Det finns många problem som bara kan lösas i samarbete: vattenfrågorna, utrikespolitiken, luftfartstrafiken, invandringspolitiken samt yttre och inre säkerhet. Även med två vanliga territoriella stater kommer det alltså att behövas ett gemensamt organ för att hantera dessa frågor. Det kommer att behövas en union av något slag, oavsett vilken lösning som väljs.

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: