Michael Moore doesn’t like us anymore. What a relief!

The movie maker, and far left wing pundit, Michael Moore has written an open letter to the Swedish government. In his letter he accuses Sweden of not prosecuting rapists unless Sweden is forced to do so by conservative parliamentarians and the United States government.

As a member of the American far left Moore has idealized the Swedish welfare system and labour laws. That is what all left wing Americans do. It must be sad for these people to realize that this country now is run by a coalition headed by the Conservatives. Maybe that is why Moore is so upset.

Anyway, there is a simple explanation for the Swedish rape statistics. We have recently changed the legal definition of what constitutes rape. Today more incidents are regarded as rape. We also have a strong women’s movement in Sweden, and they have been very efficient in encouraging women to report all incidents.

The accusations against Julian Assange follows this pattern perfectly. The women who filed the complaint have absolutely no connections with any conservative parliamentarian or the U.S. government whatsoever. That’s just ridiculous. At least one of them happen to be a socialist, feminist and human right activist.

The whole story is really weird, that is true, but I am happy to see that well known American lefties like Michael Moore or Naomi Klein believe that the Swedish government has been kidnapped by the CIA or something. I am happy to see that those self appointed ambassadors of Sweden to the United States dosen’t like us anymore. I feel relieved.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Islamismen är en internationell plåga, därför berör den oss

Om någon har missat det så skriver jag i Svensk tidskrift om hotet från den extrema islamismen:

När den samlade hotbilden från islamismen ska bedömas går det alltså inte att bara se till antalet genomförda attacker. Vi vet att dessa är få i vårt hörn av världen. Risken att råka ut för ett bombattentat är mycket liten. Islamismen som rörelse, särskilt just den mest extrema grenen av denna ideologi, den som även kallas för jihadismen, är dock ett allvarligt internationellt problem.

Hela artikeln kan läsas här: http://www.svensktidskrift.se/?p=18662

__________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Alla muslimer har ett särskilt ansvar, även de vettiga, normala

Ann-Charlotte Marteus skriver i Expressen att det är fel att kräva en ursäkt av de muslimer som är moderata och demokratiska, dvs. normala och vettiga, för terrorattentatet. Jag håller med. Däremot är det rimligt att kräva ett särskilt ansvar av våra svenska muslimer att hålla rent inom de egna leden.

Kollektiv skuld och kolletivt ansvar är inga lätta frågor att diskutera. Ofta urartar det till att en viss grupp görs skyldig och/eller ansvarig, och då gäller det alla individer som ingår i gruppen, utan undantag.

Typexemplet är feministernas tal om “mäns våld mot kvinnor”. De flesta män begår självklart inget våld alls mot några kvinnor, men i sin upprördhet över att det finns män som gör det, för de över skulden och/eller ansvaret till hela kollektivet. Varje enskild man görs ansvarig.

Uppsala_Mosque
Uppsala moské

Trots att jag ogillar det sättet att resonera, finns det ändå något sådant som både kollektivt ansvar och kollektiv skuld. Ta exemplet Tyskland. Detta land förgrep sig på judarna på ett sätt som saknar motstycke i historien. De flesta av de individer som bär skulden för detta är döda. Betyder det att dagens tyskar inte har ett särskilt ansvar för att se till att detta aldrig händer igen? Betyder detta att dagens tyskar inte bär på en kollektiv skuld?

Jag har inget bra svar på denna fråga annat än att jag känner mig mer trygg om jag vet att dagens tyskar tar ansvar för vad tidigare generationer ställt till med, trots att det inte var just dagens tyskar som bär skulden för försöket att utrota judarna. Det var något i det tyska samhället som slog slint, fullständigt.

Innan vi är 100% säkra på att detta fel är reparerat måste vi ställa särskilda krav på det tyska folket. Som tur är är tyskarna själva sina hårdaste väktare på denna punkt, så jag kan sova gott om natten.

Ett liknande ansvar anser jag vilar på den muslimska gemenskapen i Sverige och i världen. Majoriteten är fredlig och bär ingen skuld till den islamistiska extrema terrorn. Däremot är det hemma hos de fredliga muslimerna som de radikala islamisterna har fötts. Något har gått fel. Islam predikar inte totalt krig mot allt och alla. Trots detta har vissa muslimer fått för sig att det är så religionen ska tolkas, och dessa individer är inte marsmänniskor, utan har sitt ursprung bland de fredliga muslimerna.

Jag har beskrivit det som att islam har förgiftats av islamisterna. Ansvaret att avgifta islam ligger därför på de moderata muslimerna, de normala, vettiga muslimerna. Det är hos dem problemet har vuxit fram. De har därför ett särskilt ansvar för att se till att problemet också blir löst.

____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Islamismen är vår tids fascism

Islamismen är vår tids fascism, en mördaridelogi som förgiftat islam och som lever på hat och förtryck. Vi måste göra allt vi kan för att bekämpa denna galna lära.

Av vad jag kan bedöma från nyhetsrapporteringen är bombattentatet utfört av en islamistisk terrorist. Han kan ha agerat själv. Han kan vara galen redan från början. Ändå är det islamismen i sig som gjort att han försökte mörda folk i Stockholm igår.

Varför har islamismen blivit en terrorideologi? Jag vet faktiskt inte. Från början vara islamismen bara en totalitär rörelse som vilken som helst. Den fick sitt stora genombrott med revolutionen i Iran 1979.

Idag är den dock en mördarideologi. Den anser att muslimer har rätt att mörda icke-muslimer och sådana muslimer som tror “fel”. Islam förbjuder en muslim att dräpa en annan muslim, men islamismen bryr sig inte om det. Den slår mot alla.

Ideologin är galen på samma sätt som kommunismen och nazismen var det. Den är helt oförenlig med demokratin, eftersom den menar att ett prästerskap ska styra och inte folket självt. Den är en förtryckets ideologi eftersom den inte accepterar yttrandefrihet.

Vi som bor i Sverige och vill leva i ett helt annat samhälle än det islamismen förespråkar måste stå upp och tydligt säga ifrån. Vi vill inte ha några islamister i vårt land! Det handlar inte om islam eller muslimerna, utan om islamisterna. Det är inte en religiös fråga, utan en politisk. Islamismen är ett hot mot vår frihet. Därför ska vi bekämpa denna ideologi på samma sätt som vi lyckats bekämpa nazismen och kommunismen.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Kommunala bibliotek i privat regi? Gärna det.

Jag ser i DN att Nacka kommun ämnar upphandla driften av sina sex kommunala bibliotek. En sådan sak skapar självfallet oro i det av Socialdemokraterna uppfostrade Sverige. Kan man verkligen göra så?

Jo, det är klart att man kan göra det och det är mycket möjligt att de kommunala biblioteken får ett lyft som kulturella institutioner av det. Med rätt ställda kvalitetskrav och noggrann uppföljning kan det vara ett genidrag. Det är inte svårare eller konstigare att upphandla ett bibliotek än att upphandla ett äldreboende eller en vårdcentral.

Men vad händer med kvaliteten? Den socialistiska fördomen säger att det företag som tar över driften kommer att skära ned på kvaliteten för att kunna göra så stor vinst som möjligt.

Pynekingslibrarybuckinghamhouse_edited
Om jag skulle vara fri företagare i biblioteksbranschen skulle mitt bibliotek se ut som på den här bilden.

Jag är benägen att tro att det blir precis tvärtom. I nio fall av tio är privata företag effektivare än kommunala förvaltningar. Det blir samma kvalitet fast till en lägre kostnad.

Men de mest intressanta förändringarna kommer sannolikt att vara skillanderna i utbud med avseende på vad biblioteken kommer att göra för sina besökare. Bibliotek arbetar ofta med mer än att bara tillhandahålla böcker. Men typiskt för kommunala bibliotek är att de är urusla på att göra sig själva kända bland befolkningen. Själv besöker jag Uppsala Stadbibliotek mycket sällan, nästan aldrig. Det beror inte på att jag har något emot bibliotek. Tvärtom, som akademiker älskar jag bibliotek.

Men jag varför bryr jag mig så lite om stadbiblioteket? Vill jag veta vad som händer på litteraturens område just nu, då går jag till Akademibokhandeln, ett privat vinstdrivande företag. De privata bokhandlarna är i dagens Kultursverige viktigare för litteraturen än vad de kommunala biblioteken är. Det borde inte vara så, men det kan ha att göra med att nästan alla bibliotek är kommunala.

Sen kanske det kan vara bra att kasta in en brasklapp. Upphandlingar blir inte alltid bra och vi är ovana vid privat drift när det gäller bibliotek. Att lägga ut alla sina bibliotek på entreprenad tror jag därför är i häftigaste laget. Jag tror på en blandning. Upphandlingar brukar sätta fart även på det som bedrivs i kommunal regi.

________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.