Förvärvsarbete är inte den enda formen av nyttigt arbete

Här är mitt bidrag till den diskussion som nu pågår om vad vi borgerliga egentligen menar med arbetslinjen. Ingen kan tvivla över paret Reinfeldt & Borgs intentioner. Svenska folket ska vara ett arbetande folk. Punkt slut. Men har man egentligen tänkt färdigt om man med det menar att så många som möjligt just ska förvärvsarbeta?

Jag har vissa invändningar mot detta. Jag har inga problem med själva grundtanken. Det är klassisk högerpolitik. Redan i Allmänna valmansförbundets (M hette så fram till 1934) program från 1919 skrev man:

Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita till sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.

Det verkar som att Reinfeldt & Borg har valt att tolka detta som att svenska folket ska förvärvsarbeta så många timmar som möjligt i veckan. Före jul talade exempelvis statsministern om de kvinnor som arbetar deltid, men som enligt honom skulle kunna arbeta heltid. Bättre stöd för att kunna kombinera yrkeskarriär med familj behövs, menar han. Regeringen ser också gärna att pigga pensionärer arbetar ett par år ytterligare efter fyllda 65.

arbete
Förvärsarbete är arbete som sker mot betalning.

Jag är lite kritisk till detta sätt att resonera eftersom det tycks förutsätta att de kvinnor som arbetar deltid och de som går i pension vid 65 inte skulle ägna den tid de inte är på jobbet åt nöjen, eller annan improduktiv verksamhet. Men så är det ju verkligen inte.

Många som väljer att inte jobba heltid är barnföräldrar. Tiden de använder lägger de på att ta hand som sin familj: sköta hemmet, hjälpa till med läxor, gå på föräldramöten, skjutsa barn till ridning m.m. Varför räknas inte detta som arbete? Det är inte förvärvsarbete. Det finns ingen arbetsgivare, det sker inget byte av pengar, men nyttiga sysslor är det väl ändå?

Likadant är det med de pigga pensionärerna. Många av dem som nyligen gått i pension kan berätta att deras dagar aldrig varit mer upptagna, inte med sina gamla jobb, men väl med föreningsengagemang eller att hjälpa sina barn med barnbarnen.

homework
Är läxläsning inte arbete?

Framför allt är det värt att lyfta fram pensionärernas betydelse för civilsamhället. Allt nyttigt arbete i samhället utförs inte bara av företag och myndigheter. Hjälpverksamheten skulle dö ut om inte de pigga pensionärerna utförde obetalt arbete. Vad vore Röda korset utan sina tanter?

Själv är jag aktiv i lokalpolitiken. Vårt politiska system bygger på frivilliga insatser där nästan allt arbete sker frivilligt på ledig tid. Detta system skulle inte fungera om vi inte också hade fritid, dvs. tid vid sidan av våra förvärsarbeten då vi kan utföra annat arbete.

Allt detta är exempel på arbete som är nyttigt för samhället. Problemet är dock att det inte syns i nationalräkenskaperna att det utförs. Inga pengar byter ägare. Därmed går det inte att mäta och inte heller att beskatta. I och med det ökar detta arbete inte skatteintäkterna.

Att Reinfeldt & Borg vill att svenska folket ska producera fler förvärvsarbetande timmar i veckan är förståeligt med tanke på att vi vet att pressen på de statliga finanserna kommer att öka i framtiden. Jag har inte hört någon ekonom som inte räknar med att välfärdstjänsterna kommer att kräva ännu mer pengar som ett resultat av en åldrande befolkning.

Men perspektivet på vad vi menar med nyttigt arbete måste vidgas. Läxläsning med barnen är nyttigt, inte bara för barnet, utan för alla i samhället. Samma sak är det med dem som på sin fritid samlar in pengar till socialt arbete för hemlösa. Det är arbete som inte sätter sitt avtryck i BNP just när det utförs, men är en investering för framtiden. Ett barn som får hjälp att klara skolan blir en tillgång för alla när hon blir vuxen, och en hemlös som får ordning på sitt liv blir en besparing för statskassan med flera miljoner.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Förvärvsarbete är inte den enda formen av nyttigt arbete”

  1. Eget företagande är också en kategori av arbete som märkligt nog kommit allt mer i skymundan. Det kan ju gå ganska långa tider innan satsningen kommer igång och bär frukt. Ofta är det ett ensamarbete som sker i det tysta. Vi är fortfarande ett land där förvärvsarbete i företag anses vara det normala. Men utan små företag som växer – inga storföretag imorgon.

  2. Bra skrivet. När “RUT” tar hand om barn, dagishämtning, städning och läxläsning är det jobb men när jag -pensionär- gör det samma för dotter + barnbarnen är det, tja vad då? Pyssel? Lathet? Pensionärers improduktiva lyxliv?

  3. @Attila, bra påpekande. Den egna företagaren ska naturligtvis också föras upp på listan över människor som vars jobb inte syns i statistiken. Jag har själv inga erfarenheter av eget företagande men en god vän som är just en sådan som du nämner. Han jobbar säkert 100 timmar i veckan för att företaget ska komma igång ordentligt. Inget av detta syns på finansdepartementet.

  4. @elina, visst är det konstigt? Om jag dammsuger hemma hos mig själv en timme är jag ledig. Om jag dammsuger hos min granne jobbar jag.

Kommentarer är stängda.