Vårdvalsreformen funkar

Vi moderater gick till val på att valfrihetsreformerna i landstinget skulle fortsätta. Alliansen som helhet gjorde det. Vi tror på fri företagsamhet. Det är i grunden en bra grej. Vår kära rödgröna opposition har dock konsekvent varit emot denna politik.

Ett av de exempel som vi debatterat intensivt är Bålsta. Landstinget har haft problem med den vårdcentral som funnits där. Den har funkat dåligt. Vi har därför velat sälja vårdcentralen. Oppositionen har buat och sagt att det ju inte blir mycket till fritt val när den enda vårdcentalen blir privat istället för offentlig.

Nu berättar dock Ena-Håbotidningen att Praktikertjänst ämnar öppna en ny vårdcentral i Bålsta. Praktikertjänst är ett av de bolag som Lars Ohly utnämnde till välfärdens fiender i valrörelsen, om ni minns det. Det är ett av marknadens stora bolag. Ett vinstdrivande bolag.

Före vårdvalsreformen kunde inte privata vårdgivare etablera sig fritt om det var så att de ville ha patienter som landstinget betalade för. Bara vissa privata vårdgivare hade avtal med landstinget. Nu råder etableringsfrihet. En privat vårdgivare som kan erbjuda rätt kvalitet kan få ta emot landstingsbetalda patienter, dvs. helt vanliga patienter.

Nu kommer folket i Bålsta ha två vårdcentraler att välja mellan. Skattepengar kommer att gå till vinst. Men får vi mindre vård för pengarna? I min värld är två privatägda vårdcentraler bättre än en dåligt fungerande offentlig vårdcentral.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: