Kommer Egypten ha återverkningar i Palestina?

Kommer den folkliga resningen i Egypten att få återverkningar också i Palestina? Det är en mycket intressant fråga, med tanke på att ett antal demonstrationer på Västbanken och i Israel genomfördes i helgen.

Icke-våldsaktivismen, som har vunnit i styrka hos den palestinska opinionen, brottas med samma problem som folket i Tunisien och Egypten har haft. Det är svårt att mobilisera folk. När väl tillräckligt många vågat sig ut på gatorna förändras hela dynamiken. Folk som tidigare varit rädda för att demonstrera vågar sig i skydd av massan ut på torget.

Palestinierna på de ockuperade områdena är i en situation som påminner om den i Egypten. I mer än 40 år har de levt med ockupation, och den skulle kunna hävas med ihållande demonstrationer. Israel är en stat som vill vara en demokrati och är känslig för demonstrationer. Om palestinierna slöt upp i samma mängd som egyptierna skulle Israel få det svettigt. Särskilt om palestinierna inne i Israel också deltog, och i Östra Jerusalem.

Jag hoppas på en sådan effekt. Men tyvärr är jag inte övertygad om att det kommer att lyckas i en handvändning. Det beror inte på Israel utan på Palestinska myndigheten.

Genom Mazen Qumsiyeh, en aktivist i Betlehem, har jag fått tips om denna film på Youtube som visar vad som hände i Ramallah i helgen. Ramallah är en stad som kontrolleras av Palestinska myndigheten fullt ut, dvs. både civilt och polisiärt. Demonstrationen genomfördes till stöd för folket i Egypten. Men vad händer? Jo, civilklädda poliser från Palestinska myndigheten för griper folk som de uppfattar som störande element.

Palestinska myndigheten samarbetar med Israel för att upprätthålla säkerheten. I och för sig ska vi vara glada för det samarbetet i och med att det håller terrorister borta, men problemet är att myndigheten inte respekterar den fria demonstrationsrätten.

Berör detta oss i Sverige? Absolut. Vi betalar nämligen någonstans mellan 50-100 miljoner om året i bidrag till Palestinska myndgiheten. Frågan är hur väl dessa pengar används.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: