Den svenska rättsstaten är fortfarande för svag

I veckan har Sveriges Radio Ekot haft två inslag som ånyo bekräftar att den svenska rättsstaten är för svag. Igår var nyheten att det finns kommuner som vägrar att ge barn skolgång. Idag var nyheten att barnmisshandel inte utreds i tid.

Barn är rättsligt svaga och i en fungerande rättsstat skulle just lagstiftningen omkring barn vara hårdare än vad den är omkring vuxna. Men det är tyvärr tvärtom.

Att en anmälan om barnmisshandel kan vänta ända upp till knappt ett halvår innan den utreds är skandalöst. Bevisning är en färskvara och när det gäller barn står dessa under “beskydd” av dem som är de misstänkta förövarna. Bevisvärdet är totalförstört efter ett halvår.

folkskola
Skolplikten är en plikt också för kommunerna.

Ändå är det nyhetsinslaget om barn som inte får skolgång som irriterar mig mest eftersom det så uppenbart visar att staten inte vill se sig själv som en jämbördig part i förhållande till medborgarna. Vi har skolplikt i Sverige. Det betyder att alla barn under 15 är skyldiga att gå i skolan. Barnen kan hämtas av polis till skolan.

En kommun som inte kan tillhandahålla skolgång för ett barn, därför att det har en beteendestörning av typen ADHD, blir dock inte utsatt för något rättsligt ingripande.

En ny skollag är på väg där elevernas rättigheter gentemot kommunen kommer att stärkas. Det är bra. Men det borde rimligen också utgå skadestånd till dem som nu står utan skolgång. Om Sverige hade varit en riktig rättsstat skulle det ha varit möjligt för föräldrarna att stämma kommunen för brott mot skolplikten.

__________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Den svenska rättsstaten är fortfarande för svag”

  1. Hur har det blivit så? På min tid i Socialtjänsten gjorde vi hembesök samma dag som anmälan om barn kom in. Hann det bli kväll tog chefen det och en frivillig. Kanske belastas socialvården av att de blivit “samhällets städgummor” och förväntas fixa allt så de barnavårdande uppgifterna drunknar i flödet?

Kommentarer är stängda.