Bildt i Jersalem: Illegala bosättningar ett problem


Samtidigt går det inte att undgå att bli bekymrad när man på ort och ställe påtagligt ser hur israeliska illegala bosättningar steg för steg gör den tvåstatslösning som är den enda realistiska optionen för fred allt svårare och svårare.
via Alla Dessa Dagar.

Dela med andra: