Pierre Schori och Nato

Pierre Schori var den minister som hösten 1995 undertecknade propositionen om att Sverige skulle bidra i den Nato-ledda operationen IFOR i det forna Jugoslavien. Han begärde ett mandat av riksdagen att få sända 870 svenska soldater, att verka under Nato:s ledning och under en amerikansk division. Pierre Schori var därmed den förste svenske minister någonsin som skickade ut svenska soldater i Nato-ledda operationer och under amerikanskt befäl.

Urban Ahlin (S) i Dagens Nyheter om Pierre Schoris nyfunna beröringsskräck för Nato.

Dela med andra: