Är det redan dags att revidera skollagen?

Den nya skollagen är inte ens ett år gammal. Men redan nu används de kristendomsfientliga krafterna på landets skolmyndigheter för att slå mot skolor med kristen inriktning.

Jag tolkar skollagen som att den skyddar kristna friskolor:

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell.
Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Skolsinpektionen menar dock att Citykyrkan inte kan får driva skola eftersom församlingens mål är att “utbreda Guds rike”. Skolinspektionen anser nämligen att det är “ovetenskapligt”.

Det är något som är galet med skolmyndigheterna. Den politiska ateismen har lyckats etablera sig där som ledande ideologi. Som bekant är denna ideologis uppfattning att religion och vetenskap är varandras motsatser.

Om myndigheterna nu tänker använda skollagen för att börja stänga kristna friskolor med hänsyn till att de ägs och drivs av församlingar måste lagen skrivas om.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: