Att kräva hämnd är en idiotisk politik

Min kommentar om att företrädare för Sverigedemokraterna är villiga att sätta sitt hat mot islam före svenska soldaters och biståndsarbetares säkerhet har föranlett följande kommentar av Ted Ekeroth (SD):

Att Stefan Olsson inte orkar eller vågar stå upp för vår frihet utan istället lägger sig platt på marken för att galenpannorna i Afghanistan utför bestialiska mord visar att han dels gjort en total felanalys om varför muslimerna genomför dessa jihadisiska attacker men framförallt att han omyndigförklara allihop där nere. Stefan Olsson menar tydligen att afghanerna är så efterblivna att de inte längre är ansvariga för sina egna handlingar.

Det är min grundmurade ideologiska uppfattning att hämnd är en fullständigt idiotisk politisk metod. Hämnd eskalerar konflikter och förvärrar dem. Hämnd skapar bitterhet som gör försoning och förlåtelse svårt och ibland omöjligt.

Hämnd är dock Ted Ekeroths förslag till hur vi ska hantera problemet med att en grupp afghaner tagit till våld med anledning av den Koranbränning som utförts i Florida nyligen. Jag citerar:

Man borde bränna Koranen över hela världen, i varenda land och stad. Inte för att bokbränning är något att uppmuntra egentligen men för att det helt plötsligt finns ett egenvärde i att att visa att vi inte accepterar att de mördar för sin heliga bok. För att visa att vi inte accepterar att de dikterar vad vår yttrandefrihet säger. Då är det bara att bränna på, tills de fattar att vi struntar i deras bok och bränner den hur mycket vi vill.

Det är en politik som ökar konfliktnivån istället för minska den. Det är en politik som sätter svenska soldaters och biståndsarbetares liv i fara.

Till skillnad från Sverigedemokraterna anser jag att Sverige ska fullfölja sitt uppdrag i ISAF i enlighet med de löften vårt land har givit till Afghanistan och de länder som ingår i ISAF. Vi ska vara kvar och hjälpa till att se till att Afghanistan inte blir ett tillhåll för islamisk terrorism, som det var före 2001. Vi kan inte göra det om det sprids ett rykte i Afghanistan att vi bränner Koraner i Sverige.

Sverigedemokrater säger sig vara patrioter och motståndare till islam. Ändå ignorerar man svenska soldaters och biståndsarbetares säkerhet, och ändå vill man ge talibanerna fritt utrymme att återerövra Afghanistan.

Det kommer att komma en dag då vi kan bränna såväl Koranen som Bibeln utan att någon tar till våld. Där är vi inte idag. Det är tråkigt, men verkligheten ser ut på det viset. Det går inte att blunda för. Jag tror att vi bäst står upp för våra västerländska (allmänmänskliga) värderingar genom att inte kräva hämnd och att inte utsätta svenska soldater och biståndsarbetare för onödiga faror.

_____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

12 reaktioner till “Att kräva hämnd är en idiotisk politik”

 1. Hade någon ha föreslagit att man på motsvarande sätt skulle mörda helt oskyldiga muslimer i västvärlden som svar så skulle man kunna tala om hämndaktioner. Nu har dock inget ens kommit på den tanken så det är totalt irrelevant att prata om hämnd, att jämföra mördande med fredligt bokbrännande är ju helt bisarrt!

  Vad det i stället handlar om är att försvara yttrandefriheten, där det faktiskt ingår att få bränna vilka böcker man vill om man så önskar oavsett vad någon anser om detta. Att Stefan Olsson likt en modern ryggradslös, konflikträdd Neville Chamberlain förespråkar att man skall avstå från det som ev. kan provocera våldsbenägna odemokratiska krafter i Afghanistan är absolut inget som i förlängningen kommer leda någon trygghet för någon. För att citera Benjamin Franklin: ”They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety” …

 2. Neville Chamberlains avgick som premiärminister efter att Storbritannien misslyckats att slå tillbaka den Tyska invasionen av Frankrike. Risken var uppenbar att tyskarna skulle gå över Engelska kanalen.

  Det föreligger inget invasionshot gentemot Sverige från islamistiska afghaner. Jämförelsen med andra världskriget är löjlig.

  Att uppträda med värdighet mot sina fiender och att hellre ta en oförätt med jämnmod än att alltid slå tillbaka är det västerländska sättet att hantera konflikter.

  Den reaktion Sverigedemokraten Ekeroth talar för är den som barn tillämpar i sandlådan. “Han var dum mot mig. Nu ska jag vara dum tillbaks.”

 3. Stefan: “Det kommer att komma en dag då vi kan bränna såväl Koranen som Bibeln utan att någon tar till våld.”

  Varför tror du det? Vilka historiska tecken ser du på det? Eller är det din uppfattning att “tiden löser alla problem”, att Historien själv mognar, alltså att du besjälar abstrakta begrepp?

  Stefan: “Den reaktion Sverigedemokraten Ekeroth talar för är den som barn tillämpar i sandlådan. “Han var dum mot mig. Nu ska jag vara dum tillbaks.””

  Värderelativism när den är som allra sämst.

 4. Märkligt att det här med frihet blivit så fasligt viktigt för alla och envar. Det är troligen ett typiskt västerländsk fenomen medan resten av världens befolkning hellre har säkerhet och mat för dagen än frihet att yttra sig. Själv kan jag tänka mig ett helt långt och fröjdefullt liv även om min yttrandefrihet skulle begränsas genom t.ex. ett förbud att bränna heliga böcker.

  Nej den här yttrandefrihetshetsen måste ju komma ifrån journalismen som ju är är en av 2000-talets viktiga -ismer.

 5. @ Stefan Olsson

  Vem är det som har hävdat att det föreligger något invasionshot? Liknelsen syftade mer på Chamberlains eftergiftspolitik gentemot Adolf Hitler, något liknande verkar du ju förespråka gentemot islamister i Afghanistan. Det handlar inte om att vara ”dum” utan om att klart och tydligt visa att man inte på något sätt ger efter för hot och våld från dessa antidemokratiska krafter. Du verkar blanda samman ”värdighet” med ren och skär feghet …

  @ Marcus Molander

  Skulle yttrandefrihet på något sätt stå i motsatsförhållande till mat för dagen? Om du nu föredrar att framleva ett ”fröjdefullt liv” i en totalitär stat utan yttrandefrihet så får du väl flytta till ett land där denna politik bedrivs …

 6. @Johanna,
  Med ekonomisk utveckling brukar det så småningom också komma ökad förståelse för de grundläggande fri- och rättigheterna. Med välstånd och utbildning brukar samhällena bli mer toleranta mot Koranbränningar och liknande provokationer. Så har historien sett ut i många fall. Om det blir så med Afghanistan när det äntligen blir fred och ekonomin kan växa till sig är vet man naturligtvis inte, men det är ändå tänkbart. Samtidigt ska man ha klart för sig att vägen till det moderna samhället kan vara mycket konfliktrik. Det kan ta ett bra tag innan tolerans för provokationer infinner sig. I Sverige är det inte ens hundra år sedan lagarna mot hädelse avskaffades.

 7. @Marcus
  Du har helt rätt. Yttrandefriheten är även i en demokrati som den svenska begränsad. Faktum är att polisen i Sverige har rätt att stoppa en Koranbränning om den visste att det skulle leda till ett våldsamt upplopp. Tack för påpekandet.

 8. Stefan: “Med ekonomisk utveckling brukar det så småningom också komma ökad förståelse för de grundläggande fri- och rättigheterna. Med välstånd och utbildning brukar samhällena bli mer toleranta mot Koranbränningar och liknande provokationer.”

  Saudiarabien och Iran är två exempel på rika länder. Föredömen i yttrandefrihet?

  Tvärtom vad du skriver är islamister ofta välutbildade och vad vi har sett i arabvärlden är inte ökad tolerans med det ökade välstånd som även kommit denna del av världen till del.

  På femtiotalet gick Kabuls kvinnor i knäkorta kjolor och bara armar och arbetade och utbildade sig tillsammans med män. Har utvecklingen och toleransen gått framåt eller bakåt?

  Nej, med välstånd följer inte med automatik tolerans och yttrandefrihet. Men –

  med yttrandefrihet och tolerans följer otvetydigt välstånd.

  Till sist vill jag bara påpeka att koraner bränns överallt i hela den muslimska världen utan att leda till protester. Många gånger är det islamisterna själva som bränner böckerna (tillsammans med de människor och hem de bränner ned). Detta däremot upprör ej. Vad man är upprörd över var inte handlingen i sig utan vem som utförde den. En icke-muslim ska veta sin plats. Så lyder islamisternas credo.

  till Marcus Molander:

  Själv vill jag hellre dö stående än leva på knä. Och jag äcklas över sådana som du som åker snålskjuts på vad våra förfäder byggt upp. Jag föreslår att du flyttar till ett land där yttrandefriheten inte står högt i kurs. Det finns många sådana länder. Du kan säkert fröjdas där.

 9. Johanna, du är välkommen att skriva på min blogg, men du får anpassa ditt tonfall. Känner du dig “äcklad” av någons inlägg får du antingen stå ut med det eller avreagera dig på en egen blogg.

  När det gäller själva sakfrågan så har du en poäng i att välstånd inte självklart åtföljs av yttrandefrihet. Moderniseringsprocessen kan vara mycket konfliktfylld. Den hänger också samman med medelklassens utveckling. Länder som industrialiseras får en medelklass och den är ofta, om ej alltid, demokratiskt sinnad. Länder som får sitt välstånd genom råvaruutvinning får ofta en liten ekonomisk elit (ex Saudiarabien). Denna elit bryr sig föga om demokrati.

  Det finns idag ganska bra vetenskapligt stöd för moderniseringsteorin, som bland annat säger att yttrandefrihet gynnas av ekonomiskt utveckling. Sambandet är dock inte enkelt, som du också har påpekat.

  Kan då också muslimska länder gå samma väg som Sverige? Ja, det är möjligt. Men det kommer att ta tid. Också Sverige har haft sina “religiösa” dårar, exempelvis i samband med häxbränningarna. De hette inte “fundamentalister” men skulle ha kallats så idag.

 10. Jag ber om ursäkt om ordet “äcklad” var för starkt för denna blogg. Vill dock påpeka att Du själv väljer att gå ut tämligen hårt mot meningsmotståndare – åtminstone de inom sd. Vill dra mig till minnes att du tyckte Söder saknade geografiska kunskaper – vilket jag nog tyckte var att hårddra en smula ;-).

 11. Hård får man vara, men det måste vara schysst. Jag tycker särskilt att det är viktigt att de som skriver på min blogg uppträder värdigt mot varandra. Därför blev jag lite sur när du använde ett opassande ord om en annan kommentator. Tack för ursäkten!

 12. Ingen orsak. Nu väntar jag bara på schyssta tonfall när du kritiserar motståndare till den förda integrationspolitiken. ;-)

Kommentarer är stängda.