Från 70 000 till 12 000 förtidspensionärer per år

På plats i Karlstad på Moderaternas Sverigemöte. Genom att jag också råkar vara med i Högerpressens förening fick jag möjlighet att träffa socialförsäkringsministern i en egen sittning.

Ulf Kristersson (M) fick ta över den otacksamma uppgiften att styra upp socialförsäkringsreformen efter valet. Reformen, vars bärande tankar även delas av Socialdemokraterna, har ju haft sina problem. Debatten har varit het. Förväntningarna på ministern är höga.


Ulf Kristersson (M) på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad.

Vid dagens träff redogjorde Kristersson för bakgrunden för varför reformen kom till. Grunden lades faktiskt redan av Göran Persson som tillsatte en den första socialförsäkringsutredningen. Det var omkring 2003. Aldrig hade Sverige förtidspensionerat fler människor, 70 000 på bara ett år.

Alliansregeringen var den första regering som vågade ta tag i problemet på riktigt. Siffrorna pekar nu entydigt åt rätt håll. Antalet nya förtidspensioneringar är nere på 12 000 per år. Men allt har som sagt inte blivit bra.

Jag frågade särskilt om de många historier som finns om konstiga fall där ingen förstår varför en sjuk person inte för fortsatt sjukpenning efter de 2,5 år som utgör maxgränsen för normalfallet. Jag nämnde att det inte bara var vänstersympatisörer som hade konstiga historier att berätta.

Kristersson menade att det rörde sig om en blandning av fall som verkligen är felaktiga, fall som inte är avgjorda ännu (där ärendet alltså fortfarande bearbetas av Försäkringskassan) samt de medialt uppmärksammade fallen. Många av dessa fall kommer inte att sluta på det viset att den sjuke blir nöjd ändå. Försäkringskassan kommer inte att kunna fatta beslut till allas fördel, hur man än vrider och vänder på saken. Det finns en gråzon och gränsdragningsproblemen kommer att vara kvar hur vi än gör.

Jag köper det mesta i detta resonemang. Vi går från en situation där vi förtidspensionerade mängder av människor för i stort sett vad som helst. Vägen till en mer ansvarsfull sjukförsäkring måste därför bli kantad av människor som blir besvikna.

Det jag ändå oroas över är de misstag som har begåtts och som nu skapat en väldigt upprörd stämning i samhället. Upprördheten underblåses självklart av oppositionen. Allt annat vore tjänstefel från dess sida. Men siffror och diagram kommer inte att lugna ned den opinion som nu finns. Vi måste få färre konstiga sjukförsäkringshistorier ute i samhället.

Reformens huvuddrag är genomförda med gott resultat. Inte ens oppositionen kommer att vilja ändra på det. Jag misstänker dock att det kommer att behövas ännu fler ändringsförslag och ännu mer av ödmjukhet inför tidigare misstag från regeringens sida innan det här är i hamn.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: