Orättvisa Fairtrade

I dag är det bara 30 procent av kaffet som fairtradeodlas som säljs under den etiketten. Resten säljs på den vanliga kaffemarknaden, vilket pressar ner priset på det kaffe som de bönder som inte är anslutna till fairtrade har odlat. Man styr med andra ord resurser till de rikare bönderna som är inne i systemet, och inte till de fattigaste, som står utanför.

via Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt | SvD.

Nu börjar det så smått komma kritiska granskningar av Fairtrade och dess teorier om den orättvisa marknadsekonomin. Fairtrade är bara bra för några, inte alla, kaffeodlare, menar Timbro.

Dela med andra: