Tillbaka till stalinismen med SSU

Rädslan för föräldrars inflytande över sina barn är en gammal slagdänga i den politiska historien. Tänkare som Platon, Rousseau och Marx ansåg att det bästa vore om barnuppfostran togs över av staten. I Sverige har denna ideologi upprätthållits av socialister som Alva Myrdal. Senaste inslaget är SSU:s Gabriel Wikström.

SSU föreslår att skolplikten ska börja vid tre års ålder. Enligt Wikström finns det forskning som säger att det är det bästa. Vi får inte veta vilken forskning, men politiker som klämmer till med “forskningen anser att” brukar inte bry sig om sådana detaljer.

För den sanne socialisten betyder människors självbestämmande ingenting. Tvärtom, i bästa totalitära anda – Stalin skulle inte haft något att invända – konstaterar Wikström:

Ofta framförs argument mot en tidigareförlagd skolplikt med hänvisning till bland annat föräldrarnas valfrihet och vikten av att barn måste få vara barn. Det första argumentet, att en tidigare skolplikt skulle vara en inskränkning av föräldrarnas valfrihet, är faktiskt en del av syftet med reformen.

Man kan dock inte klaga på tydligheten i budskapet. Om SSU får något att säga till om ska friheten i samhället inskränkas. Tack, då vet vi det. SSU är mot frihet.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Tillbaka till stalinismen med SSU”

  1. Är det inte farligt att låta barnen vara med föräldrarna i hela tre år? Har SSU inte hört talas om de tre magiska åren? Fast de flesta barn är redan borta i dagis från ett års ålder längre än föräldrarna är på jobbet.

  2. Varför alls anförtro föräldrarna den viktiga samhällsuppgiften att föda barn? SSU borde kräva att staten anslår forskningsanslag till ruvningsskammare som i Huxleys “Brave New World”.

    Men den borgerliga regeringen gör det å andra sidan olagligt att hemskola barn, i strid med forskning som visar att barnen uppnår goda studieresultat (och i strid med Europakonventionen kan tilläggas).

    Det finns ingen regering i Sverige som litar på föräldrarna. Se till exempel
    http://juridikbloggen.wordpress.com/tag/hemskolning/

Kommentarer är stängda.