Vi har en ledare! Ställ in partistämman!

Annie Lööf blir alltså partiledare i Centern. Grattis! Jag tror att det var den bästa kandidaten. Men återigen ser vi hur proceduren för att välja partiledare påminner om ett påveval.

Centern har fått beröm för sin öppna metod för partiledarvalet. Tre kandidater har fått tävla mot varandra. Kampanjen har varit öppen och schysst, och alla tre har haft en budget till sitt förfogande.


Svenska partiledarval och påveval har mycket gemensamt

Ändå görs partistämmans ledamöter helt överflödiga. Enligt den förhärskande föreningskulturen i Sverige ska man inte frondera mot en enig valberedning. Det är bara jobbiga typer som gör så. Man ska rösta som man blir tillsagd. Att utmanarna Anna-Karin Hatt och Anders W Jonsson skulle våga sig på att utmana Lööf på partistämman är uteslutet.

Valberedningen är således den instans som de facto har bestämt vem som ska bli partiledare i Centern, och inte stämmoombuden. På den punkten skiljer sig inte centerns valmetod från sossarnas.

Jag hoppas att vi får se en ännu mer öppen process inom partierna framledes. I Centerns fall hade stämmoombuden kunnat rösta direkt, utan valberedningens inblandning. Vad hade det gjort för skillnad? Den enda skillnaden jag kan komma på är att partihövdningarna ute i landets partidistrikt hade fått mindre att säga till om. Det hade inte varit en förlust.

_________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Byt 1 maj mot Eid som allmän helgdag

Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, vill att muslimernas Eid ska bli allmän helgdag i Sverige. Inte mig emot, men låt oss byta den mot 1 maj.

Muslimerna är kanske 300 000 i landet, medan Svenska kyrkan har omkring 6 miljoner medlemmar. Svenska traditioner har oavsett om man är troende eller inte en stark koppling till kyrkan. Det är den enkla förklaringen till varför de kristna helgdagarna måste vara kvar som allmänna helgdagar. Därför är det naturligtvis snurrigt att göra allmän helgdag av muslimernas Eid, som bara berör en minoritet.

Trots det kan jag ändå tänka mig en sådan allmän helgdag. Det är ju ändå trevligt att vara ledig från jobbet. Men vi kan inte ha mycket fler helgdagar än vad vi redan har. Jag föreslår därför att vi tar bort 1 maj som ledig dag istället. De enda som firar den dagen är socialister och bakfulla studenter.

______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Moderaterna lämnar kyrkovalet

Moderata partistyrelsen meddelar idag att partiet inte längre kommer att ställa upp i kyrkovalet. Det är ett mycket efterlängtat beslut. Det är dags att klippa navelsträngen.

Sedan 2000 är Svenska kyrkan inte längre en del av staten, men riksdagspartierna har haft svårt att klippa navelsträngen.

Som kristen och moderat tar jag emot dagens besked med glädje, både för partiet och för kyrkans skull. Sammanblandningen av politik och tro är mycket olycklig. Inte minst hämmar det kyrkans möjligheter att agera fritt i samhället. Hon misstänks alltid för att gå något partis ärenden.

De moderater som idag är engagerade i kyrkopolitiken kommer med all sannolikhet att fortsätta agera under samma partibeckning som förut. Det är olyckligt. Det är inget fel på människorna, men de borde organisera sig på ett annat sätt.

Ska värnskatten ersättas av en fastighetsskatt?

Ekonomi är alldeles för viktigt för att överlåtas till ekonomer. Ett exempel på det är fastighetsskatten. Om ekonomerna fick som de ville skulle den återinföras.

Av en slump fick jag syn på denna formulering i Statens Finanspolitiska Råds kommentar till regeringens politik. Ekonomerna i rådet räknar med att värnskatten skadar ekonomin mer än vad den är bra för statskassan. Men det finns ett fördelningspolitiskt problem, erkänner man. Kan man mildra effekterna av att ett borttagande av värnskatten gynnar höginkomsttagare?

T ex skulle ett avskaffande av värnskatten kunna kopplas ihop med högre beskattning av boende, vilket skulle kunna minska effektivitetsförlusterna och samtidigt verka i riktning mot mindre inkomstspridning.

“Högre beskattning av boende” betyder fastighetsskatt. Höginkomsttagare bor i större och dyrare hus. Om man inte kan beskatta deras inkomster så kanske man kan lägga skatt på deras boende istället, tycks rådet tänka.

Det är otroligt att fastighetsskatten ska vara så svår att ta död på. Det är inte av ekonomiska skäl som vi har tagit bort den, utan av moraliska. Det är omoraliskt att lägga skatt på människors boende. Fastigheter som stiger i värde genererar inga inkomster. Husägare tvingas betala skatt på fiktiva marknadspriser.

Varför tänker ekonomer på detta vis? Jo, det har att göra med att fastigheter inte kan flytta. Den allmänna uppfattningen inom ekonomkåren är därför att fastighetsskatt är bra. Så länge ekonomerna envisas med att hålla fast vid denna käpphäst måste motståndet mot den omoraliska fastighetsskatten fortsätta.

____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.