Ska värnskatten ersättas av en fastighetsskatt?

Ekonomi är alldeles för viktigt för att överlåtas till ekonomer. Ett exempel på det är fastighetsskatten. Om ekonomerna fick som de ville skulle den återinföras.

Av en slump fick jag syn på denna formulering i Statens Finanspolitiska Råds kommentar till regeringens politik. Ekonomerna i rådet räknar med att värnskatten skadar ekonomin mer än vad den är bra för statskassan. Men det finns ett fördelningspolitiskt problem, erkänner man. Kan man mildra effekterna av att ett borttagande av värnskatten gynnar höginkomsttagare?

T ex skulle ett avskaffande av värnskatten kunna kopplas ihop med högre beskattning av boende, vilket skulle kunna minska effektivitetsförlusterna och samtidigt verka i riktning mot mindre inkomstspridning.

“Högre beskattning av boende” betyder fastighetsskatt. Höginkomsttagare bor i större och dyrare hus. Om man inte kan beskatta deras inkomster så kanske man kan lägga skatt på deras boende istället, tycks rådet tänka.

Det är otroligt att fastighetsskatten ska vara så svår att ta död på. Det är inte av ekonomiska skäl som vi har tagit bort den, utan av moraliska. Det är omoraliskt att lägga skatt på människors boende. Fastigheter som stiger i värde genererar inga inkomster. Husägare tvingas betala skatt på fiktiva marknadspriser.

Varför tänker ekonomer på detta vis? Jo, det har att göra med att fastigheter inte kan flytta. Den allmänna uppfattningen inom ekonomkåren är därför att fastighetsskatt är bra. Så länge ekonomerna envisas med att hålla fast vid denna käpphäst måste motståndet mot den omoraliska fastighetsskatten fortsätta.

____________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: