Ibland blir det fel med bistånd

Idag har jag en Op Ed i Svenska Dagbladet där jag skriver kort om problemen med att skapa fred i Afghanistan med hjälp av bistånd.

Bland annat skriver jag att:

Rapporterna från fältet talar dock om att ett av de allvarligaste problemen i Afghanistan är att företrädarna för staten är korrupta. Några är före detta krigsherrar med ett illa beryktat förflutet. Andra gör affärer med opiumhandlare. När biståndspengar hamnar i deras händer stärker det inte statens legitimitet, utan undergräver den.

Läs hela artikeln på SvD:s hemsida: Bistånd kan inte ersätta soldater.

Innehållet i artikeln bygger i sig på den rapport jag nyligen kommit ut med på FOI: Stabilitet i Afghanistan: En kritisk granskning av ISAF:s strategi för counterinsurgency, COIN.

____________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: