Vägen till svenskt Natomedlemsskap

Den som följer min blogg vet att jag tycker att Sverige borde gå med i Nato. Vi är redan indragna i Natos verksamhet. Vi klarar oss inte utan Nato, vare sig vi vill försvara vårt eget land eller bidra med trupp i någon fredsbevarande insats. Så varför går vi inte med?

I veckans utgåva av Svensk Tidskrift skriver jag om Sverige och Nato:

Att Sverige sedan Sovjetunionens fall och EU-medlemskapet numera definierar sig som alliansfritt förklarades aldrig för folket. Mentalt sett lever därför de flesta svenska fortfarande med en vag föreställning om att Sverige är ett neutralt land. Det är detta som är startpunkten för den inrikespolitiska vandring vi måste göra om vi vill att Sverige ska gå med i Nato.

Vilken är då vägen framåt? En mängd arbetsuppgifter uppenbarar sig, men jag vill nämna två som jag tror är viktigare än övriga. Det ena är att börja prata Nato – på riktigt. Det andra är att börja prata Nato med socialdemokraterna.

Läs hela artikeln på Svensk Tidskrifts hemsida: http://www.svensktidskrift.se/?p=27880.

Dela med andra: