Deportationer är diktaturfasoner

Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, vill tydligen att medborgare ska kunna utvisas på grund av kriminalitet. Där ser man hur liten respekt för grundlagen som existerar i det socialdemokratiska rättsmedvetandet.

Den svenska konsitutionella traditionen är verkligen under all kritik. Rättighetsskyddet är ett skämt. Om det inte vore för att majoriteten av folket i det här landet vore frihetligt och demokratiskt sinnat skulle vi vara rättslösa, eftersom knappast någon bryr sig om de grundlagsfästa fri- och rättigheterna.

Det är ytterst märkligt att en ledande socialdemokrat kan vara så okunnig om en av de mest grundläggande rättsprinciperna i landet. Helt bisarrt är också att han fick medhåll av partiets rättspolitiske talesman i riksdagen Morgan Johansson.

Johansson ändrade sig lika snabbt som telefonerna började ringa på hans kontor med klagomål från rättsligt bevandrade partikamrater. Gott så. Men det är ju en pinsamhet av gigantiska mått att den potentielle alternative justitieministern inte heller vet vad som står i grundlagen om landsförvisning av medborgare.

Regeringsformen, 2 kapitlet, 7 paragrafen:

Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Varför har vi det på det viset? Jo, därför att deportationer av obehagligt klientel är ett typiskt karaktärsdrag för diktaturer. Vi gör inte så i vårt land.

_________________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

6 reaktioner till “Deportationer är diktaturfasoner”

 1. Utvisning av kriminella utlänningar är allmängiltig rättspraxis i flertalet av världens länder.

  Medborgare kan inte utvisas. Men om ett system slutar att fungera för att tiden har gått förbi det, eller om ett system inte fungerar som det var tänkt, måste man reformera det.

  Utlänningslagen och lagen om medborgarskap är två sådana system. Inför en exploderande kriminalitet med starkt sociekonomiska och etniska förtecken, där brottslingar inte längre ser fängelsevistelse som något avskräckande, måste andra verkningsfulla medel till.

  Den enskildes rätt slutar där, där nästa individs rätt börjar.

  Majoritetens rätt till skydd av liv och egendom måste stå över enskilda kriminellas rätt.

  Att vara demokrat betyder inte heller att man måste vara flat och stå handfallen inför brottsligheten.

  Tack för ordet.

 2. Utvisning av kriminella utlänningar är allmängiltig praxis och precis just så det fungerar idag. Utlänningar har inte medborgarskap och har därför inte fullständigt rättisghetsskydd på denna punkt. Sverige utvisar därför alla grovt kriminella utlänningar.

  Lika bra att upprepa detta eftersom vissa Sverigedemokrater och kanske även en och annan socialdemokrat inte förstår vad det handlar om. Sverige utvisar alla grovt kriminella utlänningar.

  Lika bra att ta det en tredje gång också: Sverige utvisar alla grovt kriminella utlänningar.

  Däremot utvisar inte Sverige svenskar. Vem är då svensk? Enligt lag är svensk den som har svenskt medborgarskap. Det är den lagliga definitionen. Utlänningar får bo i Sverige med uppehållstillstånd, men de är inte svenskar (=medborgare) och får utvisas. Gränsen går mellan att vara medborgare och att inte vara det.

  Svårare än så är inte problemet att förstå.

 3. Hej igen,
  Tack för svar. Jag önskade att du hade rätt. Men Sverige utvisar INTE alla utlänningar som saknar svenskt medborgarskap för grova brott. Där har du fel i sak. Allt för många utvisas inte av olika skäl. Även de brott som inte räknas som grova bör leda till utvisning. Åtminstone återfallsförbrytare. Svenska medborgarskap har sålts av korrupta tjänstemän till kriminella individer som inte borde ha fått det. Detta var uppe i media och återkallning av medborgarskap diskuterades men verkställdes inte. Det är klart att man ska kunna återkalla medborgarskap som delats ut på felaktiga grunder och om bäraren begår brott. Det finns inget oetiskt i det. Det krävs bara en justering i utlänningslagen. Vi ska inte skydda kriminella invandrare. Det sker på bekostnad av de laglydigas rykte. På den eviga floskeln, Ska vi då även utvisa kriminella etniska svenskar, svarar jag; Nej, era egna kriminella får ni svenskar banne mig ta hand om själva.

  Semper Fi
  Johannes Brahe
  Laglydig invandrare 2:a gen.

 4. Varje fall bedöms enskilt, men regeln är att grovt kriminella utlänningar utvisas. Medborgare utvisas dock inte oavsett hårfärg.

 5. Det handlar inte om hårfärg. Det handlar om kriminalitet samt hur man leder en nation och förvaltar ett land. Att blunda för problemen med kriminella invandrare och utlänningar genom att vägra reformera lagar när så behövs är politisk envishet. Inte speciellt ansvarstagande. Svenskt medborgarskap är en fars. För låga krav för att få och du kan bete dig hur som helst och ändå behålla det.

  Har du något bra recept för hur man kommer till rätta med dagens höga kriminalitet?

 6. Jag fick mitt medborgarskap genom att jag föddes med föräldrar med medborgarskap. Jag behövde inte göra någonting för att visa att jag förtjänade det, så visst, jag håller med det är lätt att bli medborgare i Sverige. Likafullt är det oförenligt med svensk rättstradition att deportera medborgare även om de skulle ha begått grovt kriminella handlingar. Det är en grundläggande rättsprincip i ett civiliserat land. Att inskränka de allra mest grundläggande rättigheterna är sällan det effektivaste medlet att bekämpa kriminalitet. Att bättre ställe att börja på är att kräva högre effektivitet hos polisen.

Kommentarer är stängda.