SD kommer inte att förändras

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i Svenska Dagbladet:

Vi ser ett problem i att vi allt för ofta framstår som ett parti av ”unga arga män”. Vi måste bli bättre på att lyfta fram våra åsikter även ur ett mjukare perspektiv.

Hur då? Det är det här som är partiet:

En röst på SD kommer alltid att bli en röst på “Sverige åt svenskarna, sha la la la la”, oavsett vilken vältalig svärmorsdröm som skickas fram inför TV-kamerorna.

Socialkonservatism är inte invandrarfientlighet

Hur är det med Sverigedemokraternas påstådda “socialkonservatism”? Första klassens trams är vad det är. Om detta skriver jag i Smålandsposten:

Återigen bekräftas bilden av SD som ett typiskt populistiskt parti. Man plockar samman ord och uttryck som känns bra, som man uppfattar har en god klang och kan ge ett gott gensvar hos väljarna. Anything goes. Att vissa begrepp redan används, med ett helt annat innehåll, bryr man sig inte om.

Läs hela texten på Smålandspostens hemsida.

M köper stöd hos S om redovisning av partibidrag

SVT:s hemsida läser jag att Socialdemokraterna plötsligt beslutat att ge upp kravet på att alla privata bidrag till de politiska partierna ska redovisas öppet. Vad? Nu när man precis har tjatat ned Moderaterna i frågan tvärvänder man.

Miljöpartiets Gustaf Fridolin ställer den enda vettiga frågan:

-Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt om Socialdemokraterna för att få höjt partistöd väljer att släppa kravet på en lagstiftning som garanterar alla insyn i vilka som finansierar de politiska partierna, säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin till Rapport.

Är det så illa att S och M nu överger tidigare löften om att stifta en lag om att alla bidrag till partierna ska redovisas öppet? S försökte göra detta till en fråga i valrörelsen eftersom M länge vägrat redovisa sina bidragsgivare. Samtidigt har S trovärdighet i frågan varit låg eftersom man själv av hävd aldrig visar vad man får i bidrag av LO-förbunden på lokal nivå.

I våras kom dock M krypandes till korset och sa att man hade ändrat sig. Allt skulle redovisas öppet.

Men någon lagreglerad redovisning föreslog M aldrig, bara att en ny frivillig överenskommelse skulle tecknas. Det verkar vara det som S nu går med på.

Därmed får vi nog konstatera att svårigheterna med att få insyn i hur och av vem S och M får sina pengar kvarstår. Här kan man tala om att båda är lika goda kålsupare. Ingen av dem är beredd att visa hur det egentligen ser ut.

Nyval bättre än folkomröstning

Även om det skapar panik hos många har jag förståelse för Giorgios Papandreous begäran om folkomröstning. Det är oklart var folkopinionen egentligen står. Men rätt metod hade varit nyval, inte folkomröstning.

Det grekiska folket måste inte bara göra något åt sina ekonomiska problem utan också sina politiska. Den situation som har varit de senaste månaderna med strejker och demonstrationer är ohållbar. De styrandes legitimitet är ifrågasatt.

Samtidigt har vi ingen aning om vad den samlade viljan är hos det grekiska folket. “Folket” är inte de som bor i Aten och inte har något bättre för sig om dagarna än att demonstrera. I det här läget är det därför klokt att låta folket gå till valurnorna för att ges chansen att yttra sig.

Folkomröstning är dock ett mycket otympligt politiskt instrument. Det är omgivet av en aura av “äkta demokrati”, men det är en chimär när man ser till hur detta instrument har använts i praktiken. Typexemplet på en dåligt genomförd folkomröstning som skapat långsiktiga låsningar i politiken är den svenska omröstningen om kärnkraft 1980.

Nyval till parlamentet är därför bättre. Alla vet vilken huvudfrågan skulle vara vid ett sådant val. Men de valda företrädarna skulle ges ett friare mandat. Det kommer att behövas. Det är många förhandlingar som ska genomföras, såväl inom Grekland som mellan Grekland och andra länder. I det läget är det inte bra om folkets företrädare är bakbundna av en folkomröstning.

Vad det grekiska folket behöver är förtroendevalda som de litar på agerar i deras intresse. Just nu är det oklart om de har detta. Därför behövs det verkligen en omröstning av något slag, men som statsvetare vill jag verkligen rekommendera nyval istället för folkomröstning. Det är demokratiskt sett smartare, helt enkelt.