Därför bör vi reformera men bevara nämndemannaväsendet

Det är naivt att tro att rättstillämpning är en mekanisk aktivitet lika opersonlig som att skruva ihop en bilmotor. Juridik är inte en ingenjörsvetenskap. Lagar måste tolkas och tolkningarna kommer alltid att vara färgade av de personer som gör tolkningarna. Lekmannainslaget i domstolarna gör att lagtolkningen inte avviker från den allmänna rättsuppfattningen och lagstiftarens intentioner.

Jag vill ha nämndemannainstitutet kvar av tre huvudsakliga skäl:

1. Juridiken är ett skrå. I ett skrå bildas en egen yrkeskultur. Det är bra att det är på det sättet eftersom det skapas en tradition inom yrket som nya jurister kan skolas in i. Avigsidan är att medlemmarna i skrået skärmar av sig från dem som inte ingår i det. Utanförstående kallas för obildade och man stänger av öronen för kritik. Bara jurister kan granska jurister, sägs det. En korkad jurist är enligt skråmentaliteten viktigare att lyssna till än en professor i fysik, trots att den senare mycket väl kan förstå juridik också.

Med lekmannainslaget i domstolarna tvingas juristskrået att alltid förklara hur juridiken fungera och alltid utförligt motivera sina ställningstaganden. Detta skärper juristernas förståelse för det egna yrket och håller nere den fördummande skråmentaliteten.

2. Den lag som tillämpas i våra domstolar är medborgarnas lag och inte överhetens lag. Vi kommer inte ur en tradition med ett långvarigt kungligt envälde. Tingsrätterna är traditionellt sett inte kungens – alltså statens – rättsliga instans utan folkets. Traditionen har sitt ursprung i tingen, från vikingatid och medeltid. Den har sedan bevarats genom att sockenstämman och därefter kommunfullmäktige har kunnat utse domare (nämndemän) till de lokala domstolarna.

Vi bör bevara denna tradition för att befästa idén om att den lag vi har i Sverige inte ålagts oss av någon annan än oss själva. Lagen är inte statens lag, utan medborgarnas lag. Respekten för lagen ökar på detta sätt. Det är moraliskt sett mycket tyngre att bli dömd av sina grannar och vänner (sina jämlikar) än en anonym byråkrat som utsetts av en annan anonym byråkrat.

3. Att vanliga medborgare tillåts agera meddomare i brottsmål gör också att de får en förståelse för hur den rättsliga processen fungerar. Idag kan många mer om hur en rättsprocess fungerar i amerikanska domstolar – på grund av TV – än i svenska. Det är pinsamt.

Därtill får man som nämndeman se samhällets baksida. Jag själv har suttit som nämndeman i fyra år och jag minns detta som det mest värdefulla för egen del. Jag fick en inblick i många sargade människors liv. Jag fick lära mig saker om samhället som jag inte hade kunnat få på annat vis. Det var mycket lärorikt.

Men behövs inte nämndemannaväsendet reformeras? Jo, absolut! Idag använder de politiska partierna nämndemannaplatserna som reservplatser för dem som inte får rum i de politiskt mer intressanta kommunala nämnderna. Det är inte de bästa och brajtaste som hamnar i tingsrätterna. Kvaliteten blir därefter.

Det vi behöver göra är att skapa en ny process för hur nämndemän ska utses. Kandidater måste granskas och väljas, och ska vara representativa för medborgarna. Det är också bra att låta nämndemannauppdraget vara minst fyra år, eftersom även lekmän behöver erfarenhet. Men vi måste bort från systemet med att valet av nämndemän är något som lagts ut på entreprenad på de politiska partierna.

_____________________________
Pingat på intressant.se.

O little town of Bethlehem… Merry X-mas, everyone!

To all my friends, all over the world, I send my greetings, wishing you all a Merry Christmas! Some 2000 years ago the Lord decided that the time had come to fullfill his promise, that he would walk side by side with us as one of us.

As the Gospel tells this journey started in the little town of Bethlehem. Last year I spent three months there. I am so grateful for that. And I miss all the good people. Thanks once again for everything!

One of my favourite Christmas hymns is “O little town of Bethlehem”:

O little town of Bethlehem
How still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light
The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight

I love it because it is adorable. It is so sweet. But it is also an absolutely false description of the everday realities of Bethlehem today.

The birthplace of Jesus is a wonderful and depressing place at the same time. Everyday Bethlehem is getting more and more surrounded by fences and walls, and by illegal Israeli settlements. The government of Israel recently decided that yet another 1000 apartments should be built on occupied land next to Bethlehem.

The fight over the land is at the heart of the conflict between Israel and Palestine. I just cannot see how there can be a peace settlement unless the Israeli government halts all expansions of settlements and stops all landgrabbing by Israeli settlers.

The EU has through its representatives in the UN security council, United Kingdom, France, Germany and Portugal, protested against this:

Israel’s continuing announcements to accelerate the construction of settlements in the Occupied Palestinian Territories, including East Jerusalem, send a devastating message. We call on the Israeli government to reverse these steps. The viability of the Palestinian state that we want to see and the two-state solution that is essential for Israel’s long-term security are threatened by the systematic and deliberate expansion of settlements.

I could not agree more.

Once again I wish you all a Merry Christmas! May the Lord help us to make Bethlehem into a sweet little peaceful town again!

Vänsterpartister vill ha skoluniform

Ser man på! Ett genuint konservativt förslag från vänster. Det är V i Ystad som inför partiets kongress i januari motionerar om införande av skoluniformer. Me like.

I dagens samhälle ökar klyftorna dagligen, den fattige blir fattigare och den rikare får ytterligare ”kulor” ner i plånboken. Våra skolelever får bokstavligen talat se dessa skillnader på de kläder som sina klasskamrater bär. Kläderna blir ett kännetecken på vilken inkomst dina föräldrar har. Det finns tyvärr barn som i dagens svenska skola blir mobbade på grund av att de inte har de hippa skorna som man bara ”måste” ha, rätta märket på jeansen eller för att man har förra säsongens mode. Detta kan undvikas genom införande av skoluniform.

Vi kan naturligtvis inte införa skoluniform på bred front i alla skolor i hela landet, men låt säga att någon skola vill göra det. Varför inte?

Dags att vrida klockan tillbaka. FP vill återinföra studentexamen.

1968 avskaffades studentexamen. Jan Björklund har annonserat att han vill återinföra den för att bli av med betygsinflationen. Äntligen ett rejält kliv bakåt i historien!

Det gläder ett konservativt hjärta att se att en lösning på ett dagsaktuellt problem ligger i det förflutna. När jag har talat om min bok i olika sammanhang har jag gång på gång fått förklara att konservatism inte är detsamma som att konservera ett status quo eller att återinföra en svunnen idyll. Det jag menar med konservatism är att man ska använda sig av det förflutna som ett bibliotek. Här finns ett intellektuellt arv.

Tidigare generationers sätt att lösa olika problem kan ofta användas för att lösa dagens problem. Man måste inte leta i det historiska förrådet, men det är bra att göra det. Radikala politiker har dock en irrationell kärlek till det nya. Allt som är nytt är per definition bättre än allt gammalt oavsett vad det handlar om. Allt i det historiska förrådet är “förlegat”, “otidsenligt”.

Betygsinflationen håller på att förstöra friskolereformen och skolan totalt sett. Vi måste ha betyg, men vi kan inte ha det som det är nu när skolorna är fria att göra vad de vill. Höga betyg blir det viktigaste konkurrensmedlet. Vi måste röja i det här träsket. Annars måste vi återinföra det sovjetsystem som rådde när jag var liten. Det vill vi inte.

_______________________________
Pingat på intressant.se.