Tänk om vi inte fick säga ordet julgran

I Sverige debatterar vi just nu kristna inslag i Luciafirande och julfirande i skolorna. Skolverket och skolinspektionen har i sin extrema tolkning av skollagen kommit fram till att religiösa inslag ska vara otillåtna. Därmed görs i praktiken alla lussetåg förbjudna.

Varifrån kommer denna extrema hållning? En gissning skulle kunna vara USA där samma debatt utspelar sig varje år. I delstaten Rhode Island har man satt upp en julgran i guvernörens residens. Men guvernören kan inte förmå sig att kalla den för en julgran – Christmas tree – utan kallar den istället för en helggran – Holiday tree – för att göra det hela mer “neutralt” mellan olika religioner. Guvernören kan alltså inte kalla en julgran för en julgran av politiska skäl. Är det så skolmyndigheterna vill ha det också i vårt land?

Dela med andra:

14 reaktioner till “Tänk om vi inte fick säga ordet julgran”

 1. Hej Stefan,

  Jag är skeptisk till din slutsats: “Därmed görs i praktiken alla lussetåg förbjudna”

  Är det Skolverket, Skolinspektionen eller någon annan som sätter praxis, dvs. vad som gäller “i praktiken”? Kan du i så fall stödja ditt påstående om förbud mot Luciatåg genom en länk till någon praxissättande myndighets avgörande?

 2. Ja visst är det så skolinspektionen vill ha det i förlängningen. Bort med alla värden. Vilket samhälle får vi då? Ett värdelöst.i

 3. @AL

  Skolinspektionens utlåtanden om religiösa inslag vid skolavslutningar finns på dess hemsida. Skolsinpektionen menar att bön, välsignelse och psalmsång, inte får förekomma i skolan. Alltså går “S:t Lucia” bort eftersom det är en sång som hyllar ett helgon.

 4. Stefan,

  Direktlänk tack, där praxis fastslås att luciasången inte får sjungas.

  (För det är väl inte så att du blandat ihop begreppen “i praktiken” med “i en teoretisk förläning av…”?

 5. Luciasången är en religiös sång, att jämställa med en psalm. Andra sånger som brukar sjungas i Luciatåg är exempelvis “Nu tändas tusen juleljus” och “Stilla natt”, som också är psalmer. Skolverket menar att det inte får förekomma psalmsång. Här hittar du Skolverkets rådgivning till skolorna där myndigheten förklarar att psalmer inte får sjungas: http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/juridisk_vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940

 6. AL, om du vill skriva långa inlägg om den här saken får du skaffa en egen blogg. Därför har jag tagit bort dina senaste inlägg. /Stefan

 7. Hej Stefan,

  Jag förstår utrymmesproblematiken. Ursäkta om jag blev långranding; jag gör ett nytt försök till nedkortat inlägg. Eftersom jag sakligt försöker leda i bevis att du verkar ha fel i sak (och det kräver några rader, trots allt), borde inlägget kunna ha läsvärde.

  Länken som du beskrev skulle visa att ” myndigheten förklarar att psalmer inte får sjungas” innehåller inte ordet ”psalm” eller ”psalmer”. Sidan ger huvudsakligen instruktioner runt skolavslutningar som hålls i kyrkor.

  Sidan länkar dock vidare till det mer utförliga dokumentet ”Mer om…(juridisk vägledning)”, som förvissio också behandlar ceremonier i religösa lokaler. Men den praxis (”i praktien…”) som där etableras kan ändå vara intressant för frågeställningen om huruvida luciatåg i praktiken är förbjudna.

  Dokumentet slår fast att en skolavslutning kan hållas i en kyrka, och psalmer av tradiotionell karaktär får sjungas. Skolinspektionen menar att det är en avvägningsfråga mellan tradition å ena sidan (ok), och ofrivillig religionsutövning (ej ok) å andra sidan. Efter en privatpersons anmälan till skolinspektionen om en skolavslutning i en kyrka, slog skolinspektionen fast att det inte fanns anledning att göra någon anmärkning i det fallet, eftersom tyngdpunkten legat på allmängiltiga, traditionella och högtidliga ceremonier.

  Skolinspektionen preciserar praxis; tradiotionella psalmer som tex. ”Den blomstertid nu kommer” är ok, så tillvida inte mer tydligt religösa inslag tar överhanden, såsom välsignelse, herrens bön, osv.

  Skolinspektionen tar också upp adventsfirande, och slår även här fast att det kan hållas i en kyrka, med samma grundförutsättningar som för skolavslutning.

  Söker man på psalm i dokumentet får man vnågra träffar, men det handlar om läroplanen och där är psalmer något som skall ingå och inte utgå.

  Eftesom ingenting nämns specifict om luciatåg, är en rimlig analogitolkning är att sånger som ”Nu tändas tusen julejus” är att jämföra som allmän tradition med ”Den blomstertid nu kommer”, och alltså är helt i sin ording. Sker luciatåget dessutom utan präst och i en civil lokal, hamnar det än mer tydligt på den tillåtna sidan.

  Jag vidmakthåller att din slutsats om förbud i praktiken inte är korrekt.

 8. Alla försök att påstå att “Den blomster tid nu kommer”, “Luciasången” eller “Nu tändas tusen juleljus” inte skulle vara konfessionella inslag faller på sin egen orimlighet. Att de har en stark traditionell ställning gör inte deras konfessionella karaktär mindre. Det är inte antingen eller i den här frågan. De är traditionella och konfessionella samtidigt. Det enda sättet att rensa ut det konfessionella, vilket skolverket felaktigt har fått för sig är nödvändigt, är att rensa ut allt det traditionella också.

 9. Stefan,

  Du och Skolinspektionen (inte Skolverket) har olika uppfattningar i frågan om vad Skolinspektionen anser i den här frågan, och vilken praxis de etablerat. Eftersom jag är mer konservativt lagd vad gäller nymodigheter som tankeläsning, är jag benägen att låta dig Stefan få företrädesrätt i att stå för dina ställningstaganden, och ger Skolinspektionen samma privilegium.

 10. Stefan, dessutom måste jag tillägga att jag tycker du har fel i sak när du skriver:

  ” Att de har en stark traditionell ställning gör inte deras konfessionella karaktär mindre”

  Jo, självfallet gör det det. Religion och kultur/tradition samverkar alltid, och med tiden kan ursprunligen helt religösa ceremonier eller texter med enbart religöst innehåll bli mer av folkligt allmängods. Vårt språk är proppfullt av döda bibliska metaforer och uttryck. Nog kan väl även du säga ” När en blind leder en blind, faller båda i gropen” utan konfession, till och med kanske utan att reflektera över ursprunget? Och du kanske även dansat ringdans kring midsommarstången, utan att se det som ett konfessionellt erkännande av Frejs potenta fallos som livgivande ande åt markens grödor?

  Självklart är psalmer både religösa och tradiotionella; en del mer av folkligt allmängod än andra. Några kommer alltid att se ”Nu tändas tusen julejus” främst som en hyllning till Guds enfödde son, andra som en vacker julvisa som sjungits sedan barnsben. Jag tolkar det som att det är den gränsdragningen som Skolinspektionen, helt rimligt, försöker göra. Du verkar vilja få din läsekrets upprörd över en uppdiktad fiende, och inte ens när Skolinspektionen i skrift klargör sitt ställningstagande, vill du vika från att ”egentligen” veta vad Skolinspektionen menar?

 11. Ja, jag menar att Skolinspektionen, inspirerad av extremsekulära idéer från Frankrike och USA, påhejade av svenska ateister, har gjort en onödigt restriktiv tolkning av vad som ska anses vara otillbörliga religionsyttringar i skolan. Sen försöker man backa på några punkter, när det gäller psalmer. Men undantagen visar hur dum den av Skolinspektionen tillämpade principen är, och hur främmande den är för hur folk i allmänhet ser på religion i vårt samhälle. Att låtsas som att en psalm inte är religiös är inget annat än larvigt.

  (Midsommarstången har ingen hednisk religiös innebörd, utan kom sannolikt i bruk i Sverige på 1700- eller 1800-talet, dvs. under kristen tid.)

 12. AL, det är inte “censur” att inte få skriva långa inlägg på en annans blogg. En vanlig dagstidning publicerar inte alla insändare som kommer in till redaktionen. Varför? Jo, därför att många av dem är för långa och för dåligt skrivna. De saknar läsvärde. Tidningen refuserar därför dem. REFUSERAR, inte censurerar. Så är det med dina kommentarer, AL. De saknar läsvärde. Jag har därför tagit bort dem från min blogg. Jag har refuserat dem. /Stefan

Kommentarer är stängda.