Är det därför stödet för Socialdemokraterna sjunker?

Är den socialistiska eran över? Det vore osannolikt. Inte kan en så stark ideologi bara dö ut. Men ändå, tänk om det är så? Sossarna är i kris. Vänsterpartiet går högerut. Låt oss pröva tanken.

När Svante Nordin recenserade min Handbok i konservatism i SvD, skrev han:

Kommunismens fall gjorde strängt taget vänstern irrelevant, även om det tagit tid för många att inse det. Socialdemokratins utveckling mot fullt accepterande av marknadsekonomin talar likväl sitt tydliga språk. Det innebär att den egentliga politiska striden i västvärlden står mellan liberaler och konservativa.

Jag skrattade till när jag läste det, tänkte att han skojade lite, men i samband med att Socialdemokraternas kris blivit allt värre har jag funderat mycket, och tanken har hängt kvar. Tänk om socialismen bara var relevant för Sverige så länge landet industrialiserades, när det gick från fattigdom till välmående. Tänk om relevansen av socialismen helt enkelt bara tog slut, och att det är först nu som vi kan se det.

Ett skäl till att jag tror att det kan vara så är att det sedan länge råder idétorka i det socialistiska lägret. Efter Tage Erlander, som avgick som partiledare för sossarna 1968, har detta parti egentligen inte presenterat någon större idé för hur samhället ska reformeras för att göras jämlikt och tryggt, på det sätt som socialdemokrater vill ha det. Nästan allt det vi idag kallar för välfärdsstaten skapades under Erlanders tid: trygghetssystem, arbetsrätt, nya grundskolan osv. Lägg därtill miljonprogrammet, modernisering av städerna (rivningshysteri även kallat).


Tage Erlander med sina adepter Olof Palme, Ingvar Carlsson och Sten Andersson.

Olof Palme ärvde denna politik och satt som statsminister till 1976. Därefter följde sex år med borgerliga regeringar. 1982 återkom Palme. Men den politik som då sjösattes var en helt annan än Erlandererans. Med 1980-talet kom de “nyliberala” idéerna in i S. De marknadsliberala idéerna om avreglering av statliga monopol och om privata alternativ i välfärden kom från höger, men Olof Palme och hans finansminster Kjell-Olof Feldt gjorde dem till sina. Ingvar Carlsson fortsatte på samma bana. Så också Göran Persson. Friskolereformen är det tydligaste exemplet. En borgerlig reform som genomfördes av socialdemokrater.

Sedan Tage Erlander avgick har de stora idéerna om hur samhället ska reformeras faktiskt kommit från höger, även om det varit socialdemokraterna som har administrerat staten. Så varför tog idéproduktionen hos socialdemokraterna slut?

Jag tror att det har att göra med att moderniseringsprojektet som sådant var slut samtidigt som Tage Erlander avgick. Under Socialdemokraternas första tid 1889 till 1918 bestod kampen huvudsakligen i att ge arbetarna ett reellt medborgarskap. Kampen för grundläggande arbetsrätt och rösträtt stod i centrum.

Efter demokratins införande påbörjade S bygget av välfärdsstaten. Tiden 1918–1932 var orolig parlamentarisk. Ofta styrde de borgerliga partierna. Men 1932 vann man valet till andra kammaren. Året därpå kom krisuppgörelsen, då Socialdemokraterna gjorde upp med Bondeförbundet om krispolitiken. Krisuppgörelsen gav Socialdemokraterna det starka fokliga stöd man behövde för att ta ledningen för moderniseringen av Sverige. Därefter ledde S vårt land genom denna moderniseringsperiod, som varade från mitten av 1930-talet till början av 1970-talet.


Per Albin Hansson

Det som skedde under denna tid var att Sverige för varje dag som gick tog ett steg bort från fattigdom. 1930 var stora delar av vårt land mycket fattigt. Landet var ännu inte helt industrialiserat. Och precis som länder som industrialiseras idag, som Indien och Kina, hade Sverige under denna period hög tillväxt. Varje år ökade skatteintäkterna med kanske 4-5%. Inför varje nytt budgetår kunde politikerna, dvs. sossarna, lova nya reformer som skulle göra att alla på något sätt fick det bättre. Sådana saker som allmän pension för alla infördes för första gången. Barnbidraget kom också för första gången. För första gången var det många som alls fick toalett inomhus.

Allt detta kom medan Socialdemokraterna regerade landet. Men sedan mitten av 1970-talet har den ekonomiska tillväxten inte varit lika pålitlig. Den statsfinansiella situationen har både varit god och dålig. Men aldrig har pengarna flödat in såsom de gjorde på 1950- och 1960-talen. Alltsedan 1970-talet har det inte heller funnits något behov av att genomföra omfattande sociala reformer. Trygghetssystemen är redan införda. Alla har redan toalett inomhus. Per Albin Hansson och Tage Erlander kunde gå till val på reformer om att alla verkligen skulle få sjukpenning, barnbidrag, gymnasiekola osv. Göran Persson och Mona Sahlin var tvungna att gå till val på den ena eller den andra nivån skulle höjas eller sänkas. Det är helt enkelt inte samma sak.


Hjalmar Branting

Jo, så visst ligger det något i påståendet att socialismen har spelat ut sin roll. Med Hjalmar Branting fördes kampen för rösträtt. Per Albin Hansson och Tage Erlander byggde upp en välfärdsstat där en välfärdsstat tidigare inte fanns. De ledde Sverige under den tid landet gick från att vara en fattig jordbrukande nation till att bli en modern industrination. Det fanns alltid något stort projekt att ta tag i och det fanns pengar till allt. Vid mitten av 1970-talet var moderningseringseran slut. Idéerna tog därmed också slut.

Men varför fortsatte S att dominera svensk politik ända fram till Göran Perssons fall 2006? Tja, ett starkt parti som är vant att kontrollera statsapparaten släpper det naturligtvis inte förrän det verkligen måste. Det råder ju ingen tvekan om att partiet ända fram till Perssons avgång var mycket regeringsdugligt. Den konkreta politken kanske inte var socialistisk alla gånger, men den genomdrevs med effektivitet. Det var också socialdemokraterna, först Ingvar Carlsson och sedan Göran Persson, som lyfte Sverige ur 1990-talskrisen. Vid den tiden fanns ingen stark allians. Och krishanteringsduon Reinfeldt & Borg var okänd.

Begreppet “folkhemmet” är ett av de viktigaste som någon sin myntats i svensk politik. Per Albin Hansson uppfann det inte. Han snodde det av de konservativa, men gav det ett socialistiskt innehåll. Konkret handlade det om att bygga ut välfärdsstaten. Folkhemmet byggdes från grunden. Det var en imponerande era av förändring som satte sitt avtryck i enkla människors vardag. Många av de socialdemokrater som ledde denna utveckling kom själva från fattiga förhållanden. Med stolthet ledde de Sverige bort från fattigdom till om inte rikedom så i alla fall välmående och trygghet. Men nu är jobbet gjort. Fattigdomen finns inte där längre, i alla fall inte så som det var på Brantings, Hanssons och Erlanders tid. Måhända är därför det socialistiska projektet avslutat. Det var relevant förr, men inte nu.

______________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

8 reaktioner till “Är det därför stödet för Socialdemokraterna sjunker?”

 1. Ett kärleksfullt förhållande till palestinska nazister var väl ändå ganska nytt under Palme epoken.

 2. Det långa regeringsinnehavet har lett S till en bedräglig självbild. “Vi som byggde landet” brukar det heta, men vad byggde man egentligen? Vi hade ett starkt näringsliv, skapat långt innan S kom med i bilden och detta näringsliv blev en stark tillväxtmotor efter kriget. Det S gjorde, och det ska de ha credit för, var att skapa en fördelning så att alla blev delaktiga av tillväxten, men under Palmeepoken trodde man att man med löntagarfonder skulle kunna över näringslivet. När kommunismen 89-91 gick ner i avgrunden blev det inte möjligt att marknadsföra halvkommunismen som ett himmelrike. Man fick inrikta sig på att försvara den installerade basen och har sedan dess har man sakta om än motvilligt tvingats att acceptera liberalismen. Man har inte en gång för alla gjort upp med solialismen/kommunismen och nu sitter man där. Den som kommer försent straffar historien, som Gorbatjov lär ha sagt till DDRs Honecker.

 3. Vpk stod inför detta under 90-talet. Schyman förnekade att hon varit kommunist och drev partiet i en ny riktning, oklart vad det skulle ha slutat i. Med Ohly blev det rättning vänster. Sjöstedt kan se ut som en förnyare men jag tror inte att partiet kommer att hänga med om han försöker. Den stora utmaningen för en ny S-ledare blir att bestämma sig för om om S-vänstern ska kapas av eller om partiet ska sluta som “V light”.

 4. Mycket intressant!

  Jag har tänkt liknande tankar som de du uttrycker, men du gör det så mycket klarare, mer sammanhängande och välargumenterat.

  En del i utvecklingen som jag tror också kan finnas med är utopiernas fall under 1900-talets två/tre sista årtionden. Länge hade, så uppfattar jag det, socialdemokraterna synen att samhället i slutändan skulle bli socialistiskt. Hur det beskrivs är nog lite olika, men en beståndsdel som går igen rakt igenom var att alla klasskillnader skulle suddas ut. Den stora skillnaden till kommunisterna handlade om frågan om hur detta klasslösa samhälle skulle uppnås – genom revolution eller progressivt.

  Vad som händer under slutet av 1900-talet är att människor inser att utopierna är ouppnåeliga. Vad som tidigare kan ha låtit som handfasta politiska mål blir mer av “tom retorik”. Politiken måste förflytta sig mot det vardagliga, det mer handfasta.

  När det slutgiltiga målet försvinner för socialdemokraterna rasar också deras samhällssyn och människosyn samman. Om inte människan i grunden är god (enligt deras sätt att se det) och vill leva i det klasslösa samhället bara hon blir upplyst och får chansen till det, vad ska man då ha för mål? Socialdemokratisk ideologi går i grunden och i längden dåligt ihop med ett mer “rent” förvaltande utan ständigt närmande till den socialistiska utopin. Deras “raison d’etre” försvinner.

  Vad tror du om detta? Eller är det allmängods bland statsvetare?

 5. Mona Sahlin var unik genom att hon inte vann val. Håkan Juholt är unik genom att inte ens ha fått leda partiet i ett val. Nu måste det vara tydligt för alla att Socialdemokraterna är ett parti bland andra. Deras hegemoni är nu slutgiltigt förpassad till historiens skräphög.

  Hoppas att de borgerliga har vett och förmåga att dra nytta av situationen. Det måste finnas politiska visioner bortom att ha stabila finanser.

 6. @Erik Å.
  Jo, det ligger något i det. Från början var man helt klart utopisk. Det fanns ett slutmål. Sen kom utopitänkandet på skam. Det enda mål man därefter säger sig arbeta för är “full sysselsättning”. Men det är alla partier för så det krävs inte socialdemokrater för att arbeta för just det målet.

 7. Utopiernas tid är inte förbi. Socialismen har ersatts av politisk korrekthet. Så länge folk är övertygade om att t ex skillnaden mellan män och kvinnor enbart är en social konstruktion och något ont kommer man att gå till storms mot patriarkatet och experimentera med olika former av social ingenjörskonst för att uppnå ett nygnostiskt Utopia. Drömmen om det abstrakta samhället utan historiskt och kulturellt arv eller över huvud taget partikulära drag håller liv i mångkulturalismen och när invandringspolitiken kommit till vägs ände kan man obekymrat fortsätta som förr. Förekomsten av sunt tänkande individer leder till uppslutning mot samhällsfienden i form av homofober, heterosexister, kulturrasister, fundamentalister och könsmaktordningens upprätthållare. Genom att vända toleransen till sin motsats får man föra ett evigt jihad för det så kallade öppna samhället och mot vad som beskrivs som hat, intolerans och fördomar.

  Paul Gottfried kallar dagens system för en sekulär teokrati. Det kommer att ha god jordmån så länge jämlikhetsidealet i sin nuvarande utformning är förhärskande, dvs likhet i fråga om resultat och alla livsstilars och värdens lika berättigande.

  Detta är vänsterfrågor. Men en utmaning för socialdemokraterna är att de anammats av de borgerliga. Om och hur mycket det inverkat på Moderata Vänsterpartiets uppgång må vara osagt.

Kommentarer är stängda.