Sätt hårdare press på Ryssland

Enligt Syrien-nyheter, som finns på Twitter, har Assad-regimen nu hunnit döda 7340 människor. Samtidigt blockerar Ryssland och Kina alla aktioner från FN:s sida. Det är skandalöst. Sverige bör nu agera för att Syrien isoleras totalt. Därtill är det rimligt att ifrågasätta om Ryssland ska ha kvar sina handelsprivilegier med EU.

Dödssiffrorna från Syrien är naturligt nog osäkra, men andra uppgifter än de från motståndsrörelsen finns just nu inte. Al-Jazeera talar också om över 7000 döda.

Under kalla kriget var vi tvungna att acceptera att förtryckarregimer fick göra vad de ville. Varje enskild konflikt var länkad till konflikten mellan Västmakterna och Sovjetunionen. Om Västmakterna ingrep i en intern konflikt utan FN-mandat rubbade det balansen mellan de två stora makterna. Och några FN-insatser blev det i stort sett aldrig eftersom Sovjetunionen som regel la in sitt veto.

Det nya Ryssland har dock inte samma ställning som Sovjetunionen. När Ryssland nu använder sitt veto på ett sätt som påminner om Sovjettiden är det nödvändigt att vi i Europa protesterar.

Rysslands viktigaste handelspartners finns i Europa. Ett sätt att sätta press på Ryssland, för att så tydligt som möjligt förklara för detta land att vi inte accepterar att förtryckarregimer får göra vad de vill mot sina folk, vore därför att ifrågasätta de handelsavtal som finns mellan Ryssland och EU. Varför ska EU ha generösa handelsavtal med Ryssland om detta land inte vill hjälpa till att skydda det syriska folkets allra mest grundläggande rättigheter?

___________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra: