Dags att låta Grekland konka?

Försöken att rädda Grekland har misslyckats. Visserligen tycks det som att statens verksamhet börjar komma i balans, men återbetalningen av den monstruöst stora skulden, hur ska grekerna klara av den?

Räddningsoperationerna att rädda Grekland har handlat om att rädda förtroendet för euron och fordringsägarna som lånat ut pengar. Det har sagts att en statsbankrutt kommer att skapa kaos på kapitalmarknaderna i Europa. Banker går under, och så vidare.

Men hur ska Grekerna göra för att betala sina räkningar? Varifrån ska pengarna tas? Besparingar är ett sätt, men det räcker inte. Nya pengar måste också komma till. Det måste bli fart i näringslivet. Men stryper man ekonomin med hårda återbetalningskrav kan ekonomin aldrig lyfta.

Greklands ekonomiska kollaps är naturligtvis i första hand grekernas eget fel. Moraliskt sett är de skyldiga att betala tillbaka varenda krona. Men landet verkar ärligt talat vara helt kört i botten. Det går inte att piska en död häst så att den reser sig. Är den död, så är den död.

En statsbankrutt får konsekvenser för den europeiska ekonomin. Trovärdigheten för euron sjunker. Fordringsägare kan behöva slå igen. Men Europa som helhet har kanske ändå råd med en grekisk bankrutt. Är det måhända dags att efterskänka Greklands skuld, bara för att kunna gå vidare?

______________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra: