Rösträtt för alla!

Jag tycker att en familj som består av fyra personer ska ha fyra röster i riksdagsvalet. En familj med två personer ska ha två röster. Det tycker jag är rättvist. Men konstigt nog är jag ännu ganska ensam om denna åsikt.

Idag skriver mina åsiktsfränder, en grupp barnläkare, på DN Debatt om varför barn ska ha rösträtt:

På politikens marknadsplats är i realiteten väljarnas röster viktigare än ideologierna. I praktiken måste alltså de röstberättigades behov ställas i främsta rummet. Om barn fick en politisk röst via ombud, alltså genom sina föräldrar eller vårdnadshavare, skulle man få två miljoner nya röster att kämpa om. Barn behöver få en politisk röst och möjlighet att därmed hävda sina behov. Särskilt nödvändigt är det i europeiska länder med en förändrad, snart omvänd befolkningspyramid, där de röststarka äldre med alla sina behov blir viktigare än barnen.

På den tiden kvinnor inte hade rösträtt tävlade politikerna inte om deras gunst. Kvinnors intressen beaktades därför inte. Att det skulle vara annorlunda med barn som också saknar rösträtt är inte troligt.

Hur ska då barn ges lika inflytande som vuxna? Jo, genom att tillåtas rösta. Nu har inte barn tillräckliga kunskaper för att kunna göra informerade val. Men tänk att det finns många vuxna som inte heller har det. När jag forskade i saken uppskattade jag att omkring 25-30 % av väljarkåren har extremt dåliga kunskaper om politik. Men de får rösta ändå.

Man kan också tänka sig att föräldrarna hjälper sina barn att rösta. Föräldrarna kan agera ombud. Att rösta genom ombud är mycket vanligt i alla andra sammanhang än just riksdagsval. Faktum är att hela det representativa systemet som vår demokrati är uppbyggd omkring vilar på en tanke om att rösträtten ska kunna delegeras. Vi röstar ju fram riksdagsmän som röstar fram lagar åt oss. Vi röstar inte fram några lagar själva. Vi låter ombuden rösta åt oss.

På så vis kan vi skapa ett system som gör att en familj på fyra, mamma+pappa+två barn, får fyra röster, medan en familj utan barn, man+kvinna, får två röster. Idag är det inte så. Idag får en familj på fyra personer bara två röster.

Här kan man läsa mer om diskussionen om rösträtt för barn i Tyskland: http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderwahlrecht.

Det finns en växande diskussion om rösträtt för barn. Jag råder den som vill göra sig löjlig över frågan att läsa lite om ämnet först.

____________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

6 reaktioner till “Rösträtt för alla!”

  1. Jag tycker illa om detta förslag, eftersom det de facto innebär att man frångår principen om den allmänna och lika rösträtten för myndiga personer. Innan denna trädde i kraft var röstetalet graderat efter hur stora fastigheter man ägde eller mycket man betalade i skatt. Ditt förslag innebär att röstetalet blir graderat efter hur många man är vårdnadshavare för.

  2. “En familj på två har två röster”…Fel. Familjer har inga röster, det är individer som har röster.
    Hur skulle detta fungera i fallet ett skilsmässobarn vars föräldrar har delad vårdnad? Ska det räknas som att båda föräldrarna har ett barn (= 2 röster) eller räknas det som ½ röst? Nej, du kommer nog att vara rätt ensam även i fortsättningen.

  3. En familj som består av fyra individer bör ha fyra röster sammanlagt om man summerar antalet röster. Om vi följer principen om en person, en röst.

    Idag är det inte så eftersom demokratin inte följer principen om en person, en röst. Alla under 18 år saknar rösträtt som bekant. Vi har inte en fullt konsekvent tillämpning av principen en person, en röst. Det har vi aldrig haft.

    Med rösträtt för alla, även för dem under 18, ges principen en person, en röst, fullt utslag.

Kommentarer är stängda.