Första dagen på nya jobbet

Idag gör jag min första dag på Frivärld. Samtidigt lanserar vi vår nya hemsida: www.frivarld.se.

Det som började som en försöksverksamhet går i och med detta över till att bli en etablerad verksamhet. Första steget är därmed taget för att skapa en ny plattform för utrikespolitisk debatt i Sverige. Behövs en sådan plattform? Debatteras inte redan utrikespolitikska frågor i Sverige? Tyvärr är det väl så att de utrikespolitiska frågorna har kommit i skymundan. De stora stridsfrågorna i svensk politik handlar nästan alltid om jobb, skatter och bidrag. När kampen om väljarna hårdnar smalnas debatten också av. Vad som då händer med utrikespolitiken visas tydligt av Saudiaffären…

Läs mer på www.frivärld.se.

Dela med andra: