Missa inte Expressens reportage om antisemitismen i Malmö

Missa för allt i världen inte Niklas Orrenius reportage om antisemitismen i Malmö. Ämnet är mycket angeläget. Reportaget är den hittills bästa beskrivningen av problemet som jag har läst. 

Det finns rasism av olika former och man kan fråga sig varför det är angeläget att bevaka antisemitismen mer noggrannt än annan rasism. Det finns andra grupper som också råkar ut för hatbrott, t.ex. romer.

Att antisemitismen måste specialbevakas utsluter inte att man slår ner lika hårt på annan rasism också. Men ett särskilt skäl att angripa antisemitismen med full kraft är Europas dåliga historia. Under århundraden har det ofta varit förenat med dödshot att leva som jude i Europa. Det är också här i Europa skräckhistorierna om judar som äter spädbarn har sitt ursprung. Det är mycket illa om denna mörka historia nu får ny näring via den nya antisemitismen i Mellanöstern.

Den 15 maj har vi på Frivärld ett seminarium om den tilltagande intoleransen mot icke-muslimer i Egypten, som en följd av den arabiska våren. Tilltagande antisemitism är något som mycket väl kan bli utfallet av demokratiseringsvågen. Det är inte bra. Därför vill vi från Frivärlds sida höja en varningsflagga.

_________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra: