Fortsatt militärt stöd till Afghanistan

Idag skriver jag i Svensk tidskrift om Natos Afghanistanpolitik:

Det Sverige nu har att ta ställning till är således om vi ställer upp på Natos väg framåt för Afghanistan. Den mest intressanta frågan är om Sverige kan tänka sig att ha kvar militär personal eller inte. Årtalet 2014 har av många i vårt land uppfattats som året då alla utländska soldater ska ha åkt hem från Afghanistan. Men så kommer det inte att bli om den nya Natolinjen ska fullföljas.

Läs hela artikeln på Svensk tidskrifts hemsida.

Dela med andra: