Natoövningen var aldrig hemlig

Återigen påstår sig ledande svenska försvarspolitiker inte ha en aning om att Försvarsmakten samövar med Nato. Bortförklaringarna börjar bli tröttsamma och pinsamma. Natoövningen CMX 11 gjordes inte i smyg.

Jag själv har ingen järnkoll på vilka Natoövningar Sverige deltar i, men att Sverige deltagit i övningen CMX visste jag genom mitt förra jobb på FOI. Jag visste också att den byggde på ett scenario där artikel 5 i Natofördraget aktiverades. Artikel 5 är den paragraf som tvingar Natomedlemmarna att rycka ut till en allianssysters försvar.

Svenska piloter samövar ofta med Nato.

Att ledande försvarspolitiker, som sossarnas Peter Hultqvist, inte kände till denna övning säger en del om hans intresse för sitt ämnesområde. Hur kan man inte intressera sig för vilka Natoövningar Sverige deltar i om detta nu är en så känslig fråga?

Här är en länk till Natos pressmeddelande om övningen där det framgår att den bygger på ett artikel 5-scenario och att Sverige är med.

Samtidigt måste man dock också rikta kritik mot både regeringen och Försvarsmakten, för påståendet att man inte har velat berätta att Natoövningen innehöll ett scenario med artikel 5 är nog helt sant.

Scenariot till övningen var att Norge attackerades och kallade på hjälp. Artikel 5 säger då att alla Natoländer är skyldiga att hjälpa till. Att Sverige deltar i en sådan övning kan uppfattas som att Sverige agerar som ett Natoland fastän vi inte är det. Det är inrikespolitiskt känsligt eftersom en debatt kan blossa upp om svenskt medlemskap i försvarsalliansen, vilket är en fråga som ingen politiker vill ta i. Regeringen kan därför ha beordrat Försvarsmakten att inte tala högt om saken.

Exempelvis går det inte att via Försvarsmaktens hemsida hitta information om övningen. På hemsidan finns alla andra övningar listade utom denna. (Däremot finns den omnämnd i Försvarsmaktens årsredovisning för 2012, som är en offentlig handling och som Peter Hultqvist rimligen bör ha fått tillsänt sig med post.)

Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Varje gång medierna rapporterar om att Sverige samövar med Nato uppstår en yrvaken debatt: “Vad! Nato? Men vi är väl inte med i Nato?” trots att det var länge sedan Försvarsmakten anpassade sig till försvarsalliansens militära system, trots många samövningar och trots att svenska soldater stått under Natobefäl i Afghanistan i ett helt decennium.

Den här gången övade man med ett scenario som involverade Natos artikel 5. En sådan sak borde ha diskuterats ordentligt i förväg, men eftersom oppositionen sover och regeringen mörkar så blev det ingen debatt. Samtliga involverade politiker förtjänar bakläxa.

_____________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra: