Socialdemokrat i Malmö tror på judisk extremistisk sammansvärjning

Tydligen är antisemitismen inom Socialdemokraterna i Malmö djupare rotad än vad jag har förstått. Nu visar det sig att Adrian Kaba, S-ordförande i Rosengård, ersättare i kommunstyrelsen och skribent i S-tidningen Tro & politik, hävdar att det finns en “judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”.

Så här skriver han i Tro & politik:

I denna miljö och i den så kallade USA-baserade Counterjihadrörelsen, med sina konspirationsteoretiska termer som ”Eurarbia” och teorier om muslimernas demografiska ”övertagande” av Europa och Sharialagstiftningens införande, har monstret Breivik skapats. Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar i EDL-skapats och där Counterjihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ”Facing jihad”.

För att förklara för alla som inte är bekanta med antisemitism sedan tidigare: Varför är detta antisemitism? Jo, påståendet att det finns en “judisk sammansvärjning” är en gammal myt som återberättats i generationer. Ibland handlar det om att äta spädbarn, ibland handlar det om penningutlåning, ibland om ägande av medieföretag och ibland om organhandel. Det var exempelvis inte länge sedan organhandelsmyten publicerades som sanning av Aftonbladet.

Av allt att döma är Adrian Kaba en av Socialdemokraternas mer framträdande figurer i Malmö: Ordförande i S-föreningen i Rosengård och ersättare i kommunstyrelsen.

Därmed är det rimligt att partiet som sådant ställs till svars för Kabas uttalande. Antisemitism är rasism. En företrädare för partiet har visats sig vara rasist. Vad tänker partiet göra åt det?

Jag minns valrörelsen 2002. Uppdrag granskning gjorde ett reportage med dold kamera i partiernas valstugor. Programmet avslöjade ett antal rasister i mitt parti Moderaterna. Partiet fick ta ordentligt med stryk på grund av det. Men det var bara bra. Nu är vi mer vaksamma än tidigare.

Jag vet att Socialdemokraterna är ett parti som är grundmurat antirasistiskt. Jag tvivlar inte på det. Men partiet har problem i Malmö och problemet har funnits i flera år. Nu är det på tiden att någon gör något.

_________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Socialdemokrat i Malmö tror på judisk extremistisk sammansvärjning”

  1. Äta spädbarn? Och exakt när har någon framfört att det finns en judisk sammansvärjning som går ut på att äta spädbarn? Och vad har dessa fantasier med att Kaba informerar om att det finns judiska avdelningar i EDL och att Counterjihadrörerelsen tillsammans med bl a högerextrema israeliska parlamentariker anordnat konferenser i Jerusalem att göra? Varför är Olsson rädd för att dessa konferenser uppmärksammas? Eller menar Olsson att dessa konferanser aldrig hållits eller att det inte existerar några judiska avdelningar i EDL?

  2. Myten om judar som mördar spädbarn är urgammal. Jag är själv ingen expert på ämnet men Wikipedia kan ju funka som en startpunkt för vidare studier: http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_libel. Håller med om att Wikipedia inte alltid är den bästa källan, men det går ju att studera referenserna i Wikipediaartikeln och bilda sig en egen uppfattning.

    Jag betvivlar inte för en sekund att det förkommer judar i högextrema sammanhang. Det förekommer norrmän också, som bekant. Från detta drar jag dock inte slutsatsen att det finns en norsk islamofobisk sammansvärjning.

    Om det finns bevis för en “judisk sammansvärkning” så fram med bevisen! Jag diskuterar gärna denna fråga öppet. Att en eller två judar råkar vara Sverigedemokrater bevisar dock knappast att det finns en “sammansvärjning”. Om vi ska tala om en “judisk sammansvärjning” måste denna se ut ungefär som en maffiaorganisation. En maffiaorganisation är ju en sammansvärjning. Finns det en sådan organisation? Finns det en judisk högerextrem maffia? Jag publicerar och diskuterar gärna de bevis som läggs fram för att det skulle finnas en sådan judisk maffiaorganisation. Har du några sådana bevis?

Kommentarer är stängda.