Ligger judarna bakom Utöya-attentatet?

Det har nu gått hela åtta dagar utan att någon tidning förutom SMP:s och SvD:s ledarsidor har noterat att Socialdemokraterna i Malmö har en ersättare i kommunstyrelsen som på allvar tror att judarna ligger bakom Utöya-attentatet.

Jag känner därför att jag måste blogga vidare om saken. Varje gång en enskild lokalpolitiker i Sverigedemokraterna häver ur sig något rasistiskt kablar TT ut det som en riksnyhet. På bara några minuter sprids varje rasistiskt SD-uttalande till varje lokaltidning som prenumerarar på TT:s nyhetstjänst.

Nu har en socialdemokrat gjort samma sak. Adrian Kaba företräder Socialdemokraterna i Malmö i egenskap av ersättare i kommunstyrelsen. Han är också ledarskribent på tidningen Tro & politik, dvs. de religiösa socialdemokraternas tidning (f.d. Broderskapsrörelsens tidning).

Vad händer? Ingenting. Jag har sökt på hemsidorna för Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och Sveriges Radio Malmöhus. Ingen verkar tycka att antisemitismen inom S i Malmö är värd att uppmärksamma, trots att nyhetstorkan så här års brukar få reportarna att göra nyheter om vad som helst.

Så vad hävdar då socialdemokraternas Adrian Kaba. Jo, följande:

Det som redan nu är säkerställt är att Breivik inte är en ensam galning, utan en del av en europeisk och internationell världsomspänd högerextrem rörelse med en tydlig anti-muslimsk och islamhatisk kampanj. /—/

I denna miljö och i den så kallade USA-baserade Counterjihadrörelsen, med sina konspirationsteoretiska termer som ”Eurarbia” och teorier om muslimernas demografiska ”övertagande” av Europa och Sharialagstiftningens införande, har monstret Breivik skapats. Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning…

Anders Behring-Breivik är inte en ensam galning utan en del av en judisk konspiration, enligt Kaba. Det skulle alltså vara “judarna” som låg bakom massmordet på Utöya.

Finns det verkligen inte en enda reporter i Skåne som tycker att detta är värt att göra en nyhet av? Socialdemokraterna har satt en antisemit i kommunstyrelsen. “Liberala” Sydsvenska Dagbladet reagerar inte. Det är svagt.

(Tro & politik har nu tagit ned Adrian Kabas artikel från sin hemsida, vilket är fullt förståeligt. Texten kan dock läsas på min blogg. Se förra inlägget.)

___________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

17 reaktioner till “Ligger judarna bakom Utöya-attentatet?”

 1. En europeisk-judisk sammansvärjning skrev Kaba. Man kan i så fall lika väl hävda att det alltså skulle vara europeerna som låg bakom Utöya. Kaba skriver också att det var högerextremister, alltså europeiska och judiska högerextremister, inte europeér eller judar som kollektiv. Kanske bäst att läsa innantill?

 2. Adrian Kaba påstår att det finns en “judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”. Om han hade velat kalla den för bara europeisk hade han ju kunnat göra det. Så varför kallar han den för “judisk-europeisk” om det inte är så att han vill betona det påstådda judiska inslaget?

  Man undrar också vilka judar det är han syftar på? Amerikanska, etiopiska eller svenska? En svensk jude är ju europé. Eller menar du att en jude inte kan vara europé samtidigt som han är jude?

 3. Så nu är vi där igen – BLAME IT ON THE JEWS.

  Frågan är om dagens islamistiska massförstörelse av MUSLIMSK kulturarv i Mali skall “glömmas”?

  Alltså tar man fram ”judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning” och hoppas att uppmärksamheten flyttas till judiska sammansvärningen.

 4. hej stefan!

  mycket intressant!

  var är kabas citat hämtat ifrån förresten?

 5. Han gör det väl ganska klart “vilka judar” han menar? Ser inte att denna text är så farligt förutom ordet “sammansvärjning” och han sätter det i relation till Breivik.

  Anledningen till att folk inte bryr sig om detta är att liberala debattörer har ropat varg många gånger i denna fråga och att man använder en liknande retorik mot muslimer.

 6. Stämmer det som Kaba skriver att det finns jduiska avdelningar inom EDL? I så fall är det ju korrekt att skriva judisk-europeisk. Sen är väl dom högerextrema parlamentariker i Jerusalem som deltar i nämnda konferanser judar? Vad är problemet? Om det istället varit muslimer i Saudiarabien som deltagit i liknande konferanser, hade det då ansetts vara rasism att skriva en europeisk-muslimsk sammansvärjning? Knappast..

 7. Så orden judisk och sammansvärjning tycker ni är helt okej i det här sammanhanget? Det ringer liksom inte några klockor?
  Vet ni vad ordet sammansvärjning (konspiration) betyder? Högerextrema och judar samarbetar alltså i hemlighet enligt er för att ? Ja, vad då? Mörda socialdemokrater?

 8. När tre värmlänningar möts bildar de ett dansband. När tre judar möts bildar de en sammansvärjning.

  Det som är kul att skoja om när det gäller värmlänningar är inte lika roligt när det gäller judar.

  Jag är övertygad om att det finns judar som är involverade i European Defence League. Det finns extremistiska judar av alla slag.

  Men samma sak gäller för alla dessa grupper också som jag nu räknar upp: stockholmare, hinduer, pingstvänner, skåningar, homosexuella, feminister, rödhåriga, enögda.

  Om det går att hitta 15 extremistiska stockholmare så är det ingen som säger att det finns en “stockholmsk sammansvärjning”. Men så fort det handlar om judar så dyker ordet “sammansvärjning” upp.

  Det här beror på att vi i vårt Europeiska samhälle sedan länge har vandringsmyter om judiska konspirationer som cirkulerar. De är vandringsmyter på samma sätt som “Råttan i pizzan” och andra skrönor som cirkulerar runt.

  Vandringsmyter är ett känt antropologiskt fenomen. Bengt af Klintberg har skrivit flera böcker om dem.

  Vandringsmyter är ofarliga så länge det inte handlar om negativa historier om folkgrupper. Tyvärr är judarna sedan flera hundra år tillbaka föremål för en evig sådan vandringsmyt, nämligen att de skulle hålla på och konspirera. Ena dagen sägs de döda spädbarn, andra dagen är det organhandel, tredje dagen handlar det om att judarna ligger bakom finanskrisen, osv.

  Med andra ord: Finns det judar som är extremister? Ja. Är förekomsten av extrema judar ett bevis på en sammansvärjning? Nej.

 9. Resonerar man som Stefan innebär ju det att Kaba menar att europeér konspirerar. Varför är det mer felaktigt att skriva att judar konspirerar än att skriva att europeér gör det?

 10. Och att jämföra Kabas konkreta information med fantasier om att judar dödar spädbarn är ju rent trams, det är en vandringsmyt medans det Kaba skriver om inte är det.

 11. Kaba påstår att det finns en judisk-europeisk sammansvärjning. Vad är en sammansvärjning? Slår man på ordet “sammansvärjning” i Svensk uppslagsbok blir man hänvisad till ordet “komplott”. Här kan man läsa:”Komplott, (fra. complot), sammansvärjning, sammangaddning, intrig. – Jur. Inom strafrätten brukar med k. i allm. förstås det förhållandet, att två el. flera personer i samråd beslutat utföra något brott.”

  För att tala om en sammansvärjning så måste det röra sig om personer som har satt sig ned och konspirerat tillsammans. En typisk sammansvärjning är maffian.

  Existerar det någon sådan organisation eller nätverk? Jag ser inga bevis för det och Adrian Kaba kan inte heller lägga fram några bevis för att det finns en europeisk-judisk komplott som planerar illdåd, en maffia. Har du några bevis för att det finns en europeisk-judisk maffia?

  Det finns nåt som heter European Defence League. Är det en sammansvärjning? Jag är med i Moderaterna. Vi är en politisk organisation som arbetar för att vinna makt och inflytande i samhället. Vi är organiserade, vi finns över hela landet och vi är definitivt sammangaddade omkring en politisk idé. Är också vi en sammansvärjning? I så fall är alla partier sammansvärjningar. Dessutom alla fotbollsklubbar och andra idrottsföreningar. För att inte tala om kyrkorna. Där kan man definitivt tala om sammanslutningar som är tätt sammansvetsade och som arbetar med att få ut ett budskap. Är kyrkorna också sammansvärjningar?

  Moderaterna har dessutom en hel del partimedlemmar som är judar. Betyder det att Moderaterna är ett judiskt parti? Eller är det så att Moderaterna är ett helt vanligt politiskt parti som råkar ha judar som medlemmar?

  Moderaterna har också många medlemmar som är katoliker? Betyder det att M är ett katolskt parti? Eller är det så att M är ett parti där ett antal medlemmar råkar vara katoliker?

  För att sammanfatta, ordet sammansvärjning använder man för att beskriva maffialiknande organisationer. Andra organisationer kallar man helt enkelt bara för organisationer.

  En organisation blir inte “judisk” för att den har ett antal judiska medlemmar. Moderaterna är inte ett judiskt parti trots att det finns många judar i partiet.

  Den ENDA anledningen till att Kaba omnämner judar som ett viktigt inslag i European Defence League och kallar denna organisation för en sammansvärjning är att han faller in i ett antisemitiskt tankemönster där judar i grupp ofta beskrivs som konspiratörer. Det är därför som han tycker det är viktigt att tala om judarna i European Defence League och inte svenskar, danskar och norrmän. Jag är helt säker på att det finns svenskar i denna organisation, men Kaba kallar trots det den inte för en “svensk” sammansvärjning.

  Så funkar antisemitismen. När tre judar kommer samman tror antisemiten automatiskt att de håller på med en sammansvärjning.

 12. Nja, Finns det särskilda judiska avdelningar i EDL eller finns det bara enskilda medlemmar, det är frågan. Finns det inte det så är det fel att skriva som Kaba gör, annars inte. Hade det t ex funnits svenska parlamentariker som hållit konferenser så hade det givetvis varit korrekt att skriva det. Eller om det funnits katolska avdelningar i EDL hade det varit korrekt att skriva det. I moderaterna finns såväl muslimska som kristna och judiska medlemmer, man kan självklart inte hävda att moderaterna är ett muslimskt parti bara därför..Låt oss säga att någon talar om muslimsk terrorism när någon/några med muslimsk bakgrund utfört ett terrordåd, anser du det i så fall vara rasistiskt att tala om muslimsk terrorism?

 13. ”Judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”, detta ar lika roligt som stalinist-judisk sammansvarjning. Ni torde skamta. Det finns ingen hogerextrem rorelse organiserad i europa. Sma sma grupper av tattiga manniskor.Daremot predikas sharia inforande och jihad i manga moskeer.

 14. Kort svar till Kjelle: Jag skulle kalla något för “muslimsk terrorism” om det var så att någon utförde ett terrorattentat för att främja islam. Men om en muslim begår ett terrorattentat i ett helt annat syfte, t.ex. om han vill ha självständighet för sin folkgrupp som fallet är med balucherna i Pakistan, tycker jag att det blir fel att kalla terrorismen för muslimsk även om gärningsmannen är muslim.

  Eftersom jag är på semester och inte kan bevaka vad som skrivs i kommentarsfälten varje dag kommer jag att nu stänga av kommentatorsfunktionen i den här tråden. Alla är välkomna att diskutera antisemitism en annan gång.

Kommentarer är stängda.