Räta linjens diktatur

Den kreative arkitekten Friedensreich Hundertwasser (se förra inlägget) skrev 1958 ett manifest som kallas Mögelbildningsmanifestet. Det var en protest mot den modernistiska arkitekturen. Han kallade linjalen för vår tids anafalbetism.

Das Lineal ist das Symptom der neuen Krankheit des Zerfalls. Wir leben in einem Chaos der geraden Linien, in einem Dschungel der geraden Linien.

Linjalen är ett symptom på sönderfallets nya sjukdom. Vi lever i ett kaos av räta linjer, i en djungel av räta linjer.

Sedan 60-talet är det praktiskt taget omöjligt att föreslå att större byggnader, så kallade märkesbyggnader, ska vara i någon annan stil än räta linjer samt att byggnadsmaterialet ska vara stål, glas och betong. 60-talsideologin är fast cementerad och ingen törs bryta mot den. Arkitekten Erika Wörman, en av de få dissidenter som ändå finns, menar att arkitektstudenter har kreativa idéer när de börjar sin utbildning, men mals ned av 60-talsideologin. Hon drar sig inte för att använda ordet förtryck.

Vi talar om en Räta linjens diktatur. Se själva på bilderna nedan.

60-talet. Hotell Clarion, Västerås.
00-talet. Malmö högskola.
10-talet? Förslag till ny administrationsbyggnad för Uppsala universitet.

Förslaget till ny byggnad för universitetsadministrationen vid Botaniska trädgården här i Uppsala är allt annat än nydanande. Tvärtom är det en produkt av en instiutionaliserad oförmåga att tänka kreativt. Om man på 2010-talet bygger ett hus som ser ut som om det ritades på 1960-talet kan man knappast säga att det är resultatet av den fria kreativiteten.

Så vad är då kreativ arkitektur? Det är att leka med former och färger. Det är att göra utsmycknader. Det är att låta den naturliga känslan för vad som är fint komma till uttryck. Det är inte att följa en ideologi som man har fått sig itutad på arkitektskolan.

Avslutas således med en bild som ger prov på just kreativitet, i bemärkelsen lekfullhet, i kombination med skönhet. Så här fint kan man bygga – om man vill…

Hus i Cabourg, Frankrike.
Dela med andra: