Socialdemokrater mot majoritetsstyre

Med intresse noterar jag att socialdemokratiska Dagens Arena vill begränsa folksuveräniteten genom att införa fler rättigheter. Om man inte kände till den politiska etiketten på tidningen skulle man gissa på liberal.

Det som föranlett Dagens Arena att skriva om detta är nya Freedom Rights Project som ser det som sitt syfte att komma tillrätta med missbruk av begreppet “mänskliga rättigheter”. När begreppet tillåts stå för vad som helst tappar det sitt värde. Allt som görs till rättigheter görs också immunt för politiska beslut.

Detta är kända problem sedan länge, men Dagens Arena gillar inte att någon tar tag i dem:

Effekterna skulle bli dramatiska om de positiva rättigheterna försvann. I dag är i princip hela det globala utvecklingssamarbetet rättighetsinriktat och centrala frågor är hur stater ska garantera människor utbildning och hälsovård. En del av de positiva rättigheterna handlar om arbetslivet och slår fast att anställda har rätt att bilda fackföreningar och sluta kollektivavtal. Hela den internationella fackföreningsrörelsen ser dessa konventioner som ett enormt framsteg. Försvann de positiva rättigheterna skulle det innebära ett rejält kliv bakåt för maktbalansen i arbetslivet.

Därmed skulle jag säga att Dagens Arena har ömsat skinn och blivit liberaler istället för socialdemokrater.

Hos socialdemokratin har man traditionellt sett ansett att folksuveräniteten är viktigare än de mänskliga rättigheterna. Skälet härtill är att man tillmäter majoritetsprincipen ett stort värde.

Majoritetsprincipen i sin tur kommer från den grundläggande demokratiska principen om allas lika värde. Principen om den “politiska jämlikheten” är att alla räknas lika. Allas intressen ska beaktas. Ingen står över någon annan.

Majoritetsprincipen är ett sätt att implementera denna princip. När majoriteten får bestämma maximerar man principen om allas lika värde.

I liberal idétradition anser man istället att vissa värden är okränkbara oavsett vad majoriteten säger. Trosfrihet och yttrandefrihet är kanske de exempel man kommer att tänka på först. Rättigheter som dessa sägs vara “naturliga”, om man följer den naturrättsliga traditionen eller härledda från “samhällskontraktet” om man är kontraktsteoretiker.

Oavsett varifrån rättigheterna kommer menar man i alla fall att de är viktigare än majoritetsprincipen. Att rättigheterna blockerar majoritetens vilja och därmed är en inskränkning i principen om den politiska jämlikheten är man medveten om.

För liberaler är det meningen att vissa områden av samhället ska ställas utanför politiken genom att de ges ett rättighetsskydd. Den politiska jämlikheten ska inte ha rätt att inkränkta på vissa områden. Ibland ska majoriteten inte få sin vilja fram.

När nu Dagens Arena plötsligt sluter upp på rättighetsförsvararnas sida undrar man om de vet vilken idétradition man hör hemma. En gång i tiden ville socialdemokraterna inte ha några rättigheter alls inskrivna i grundlagen. Problemet var nämligen då att man trodde att borgarna skulle blockera angelägna sociala reformer med tjat om rättigheter. Men nu är sossarna inte det stora partiet längre som kunde styra staten helt själv. Då kanske det är lite bra med rättigheter i alla fall.

Dela med andra: